• Halmstads webbplatser

Kommun­styrelsens budgetberedning

Budgetberedningen bereder ärenden till kommunstyrelsen i frågor som gäller planeringsdirektiv med budget samt bokslut.

Sammanträdesdatum 2024

  • 9 februari, 8.30–12.00
  • 12 mars, 8.30–12.00
  • 10 april, 13.00–16.30
  • 13 maj, 9.00–10.00

Söker du handlingar och protokoll?

Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Kommunstyrelsens budgetberedning (KBB)