• Halmstads webbplatser

Kommun­styrelsens samhälls­byggnads­­utskott

Utskottet förbereder ärenden där beslut ska fattas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som handlar om översikts- och detaljplanering, markägande och den fysiska utbyggnaden av kommunen. Ytterligare hanteras näringslivs- och destinationsutveckling, regional utveckling, internationella frågor, social hållbarhet, mänskliga rättigheter och inkludering, inklusive jämställdhetsfrågor. Samhällsbyggnadsutskottet har även möjlighet att fatta egna beslut.

Sammanträdesdatum 2024

Kommunstyrelsens utskott sammanträder tisdagar klockan 8.30–16.30.

 • 16 januari
 • 13 februari
 • 26 mars
 • 18 april
 • 20 maj
 • 11 juni
 • 20 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 12 november
 • 3 december

Handlingar och protokoll

Här hittar du protokoll och handlingar från nämnden. Söker du tidigare handlingar och protokoll, kontakta kommunen.

Kallelser med handling

Protokoll

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU)