Kommun­styrelsens samhälls­byggnads­­utskott

Utskottet förbereder ärenden där beslut ska fattas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som handlar om översikts- och detaljplanering, mark- och exploatering, miljöärenden med direkt koppling till fysisk planering, avfallshantering, kollektivtrafik samt hur lokalbehov som är beslutade av nämnder ska tillfredsställas. Samhällsbyggnadsutskottet har även möjlighet att fatta egna beslut.

Sammanträdesdatum 2022

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 1 mars
 • 22 mars
 • 19 april
 • 17 maj
 • 7 juni
 • 16 augusti
 • 6 september
 • 27 september
 • 12 oktober
 • 8 november
 • 29 november

Handlingar och protokoll

Här hittar du protokoll och handlingar från nämnden. Söker du tidigare handlingar och protokoll, kontakta kommunen.

Kallelser med handling

Protokoll

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (KSU)