Kommun­styrelsens samhälls­byggnads­­utskott

Utskottet förbereder ärenden där beslut ska fattas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som handlar om översikts- och detaljplanering, mark- och exploatering, miljöärenden med direkt koppling till fysisk planering, avfallshantering, kollektivtrafik samt hur lokalbehov som är beslutade av nämnder ska tillfredsställas. Samhällsbyggnadsutskottet har även möjlighet att fatta egna beslut.

Sammanträdesdatum

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 2 mars
 • 23 mars
 • 13 april
 • 4 maj
 • 18 maj
 • 8 juni
 • 17 augusti
 • 7 september
 • 28 september
 • 19 oktober
 • 9 november
 • 30 november

Handlingar och protokoll

Här hittar du protokoll och handlingar från nämnden. Söker du tidigare handlingar och protokoll, kontakta kommunen.

Kallelser med handling

Protokoll

Ledamöter och ersättare

Mandatperiod: 2018-10-30 - 2022-10-26
Nästa möte: 2021-11-09 klockan 08.30

Ledamöter i Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

NamnPartiUppdragOrt
Axelsson, Jenny C Ordf HOLM
Berthilsson, Carl-Johan M 1:e v ordf HALMSTAD
Pålsson, Stefan S 2:e v ordf HALMSTAD
Lundholm, Christofer M Ledamot HALMSTAD
Stané, Tony S Ledamot HALMSTAD
Ishaq, Fabio SD Ledamot HALMSTAD
Bengtsson, Tania V Ledamot HALMSTAD