Kommun­styrelsens samhälls­byggnads­­utskott

Utskottet förbereder ärenden där beslut ska fattas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som handlar om översikts- och detaljplanering, mark- och exploatering, miljöärenden med direkt koppling till fysisk planering, avfallshantering, kollektivtrafik samt hur lokalbehov som är beslutade av nämnder ska tillfredsställas. Samhällsbyggnadsutskottet har även möjlighet att fatta egna beslut.