• Halmstads webbplatser

Ungas inflytande

Som ung i Halmstad kan du vara med och påverka din vardag, ditt närområde och din kommun! Dina åsikter, tankar och idéer är grunden för det arbete vi gör för unga i kommunen.

Som ung i Halmstads kommun har du möjlighet att delta på olika sätt. Du kan delta både genom att komma med dina tankar om de verksamheter som du kommer i kontakt med, till exempel skolan, och det som berör Halmstads kommun i stort.

Påverka i skolan

Du som elev i kommunens skolor kan engagera dig i elevråden. Då kan du påverka hur ni har det i klassen, hur undervisningen går till, vad som är viktigt på skolan och hur det är i skolmatsalen.

Påverka din fritid

Halmstads mötesplatser för unga bygger sin verksamhet av vad du vill göra på din fria tid. Till din hjälp finns ungdomscoacher för stöttning och coachning. Du kan söka stöd till unga arrangörer, till exempel idépeng, för att genomföra ditt egna evenemang, där du bestämmer innehållet.

Nolltrefem

Du som besöker Nolltrefem kan påverka det som händer i huset på många olika sätt. Du kan vara med i panelen som är husets forum för inflytande. Du kan också engagera dig i det som du tycker är roligt och intressant och genom det driva de frågor du brinner för.

Unga påverkar Halmstad

Unga påverkar Halmstad är en plattform och instagramkonto som lyfter ungas röster i Halmstad. Här samlas möjligheter för dig mellan 12 och 25 år att påverka i frågor som rör dig, vara delaktig i projekt och få information om ungas inflytande. Alltifrån stöttning till elevkårer, elevråd och andra ungföreningar, nätverk för politiska ungdomsförbund och lovjobb som Demokratiambassadörer och Unga stadsutvecklare.

Unga påverkar Halmstad lyfter och möjliggör för dig som ung att påverka din fritid, påverka som student i Halmstad hjärta student, delta i enkäter och projektgrupper, träffa politiker både i sociala medier, på din fritid, i skolan och mycket mer! Du kan också ta egna initiativ och skriva till oss om du vill vara med och påverka i någon fråga.