Allmänna val

Vart fjärde år har vi val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige i Sverige. Valen till dessa direktvalda församlingar sker alltid den andra söndagen i september. Nästa valdag är 11 september 2022. Vart femte år är det val till Europaparlamentet.

Vem har rösträtt?

För att få rösta i riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigevalen måste du vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år senast på valdagen. Utländska medborgare får rösta i landstings- och kommunfullmäktigevalen om de har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen. Men det finns också andra regler för de olika valen.

Du har rösträtt vid val till riksdagen om du:

  • fyller 18 år senast på valdagen
  • är svensk medborgare
  • är folkbokförd i Sverige eller har varit folkbokförd någon gång i Sverige

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land. På valdagen har alla röstberättigade svenska medborgare rätt att välja vilka 349 personer som ska företräda dem i riksdagen. Läs mer om riksdagen och dess arbete Länk till annan webbplats..

Halmstads resultat i valet 2018 Länk till annan webbplats.

Du har rösträtt vid val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige om du:

  • fyller 18 år senast på valdagen
  • är folkbokförd i kommunen eller länet
  • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge.

Om du är invånare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande församlingen i Halmstads kommun. Kommunfullmäktige har 71 ledamöter som väljs direkt av alla röstberättigade Halmstadbor. Läs mer om vad kommunfullmäktige gör och hur kommunen styrs.

Regionfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i Region Halland. Regionfullmäktige har 71 ledamöter som väljs direkt av alla röstberättigade invånare i Halland.

Regionen har bland annat hand om sjukvård, kollektivtrafik och utvecklingsfrågor. Regionfullmäktige bestämmer bland annat vilka mål Region Halland ska jobba efter och hur pengarna ska fördelas mellan de olika områden som Region Halland har ansvar för. Läs mer om regionfullmäktige och hur Region Halland styrs Länk till annan webbplats..

Du har rösträtt vid val till Europaparlamentet om du:

  • fyller 18 år senast på valdagen
  • är svensk medborgare
  • är folkbokförd i Sverige eller har varit folkbokförd någon gång i Sverige.

Om du är invånare i ett annat EU-land måste du ha varit folkbokförd i Sverige 30 dagar före valet. Du måste då skicka en anmälan till länsstyrelsen att du vill rösta i Sverige istället för i landet där du är invånare.

Så röstar du

Den som är röstberättigad får ett röstkort med posten, där det står i vilken vallokal man får rösta och när vallokalen är öppen. Senast 18 dagar före valet ska röstkortet ha kommit.

Du kan rösta personligen eller via ombud i vallokal på valdagen. Det går även att rösta på vissa sjukhus, ålderdomshem, kriminalvårdsanstalter med flera (viss dag), på svenska utlandsmyndigheter eller genom brevröstning i Schweiz och Tyskland samt ombord på svenska fartyg i utrikes fart.

Valhemligheten är en förutsättning för fria val. Man ska inte kunna få reda på hur en viss person har röstat. Röstningsförfarandet är därför hemligt.

Två personer i en vallokal.

Filmen visar hur du röstar i en vallokal.

Vilka myndigheter sköter valen?

Valmyndigheten ansvarar för förberedelser och genomförande av allmänna val. Valmyndigheten svarar för röstlängder och röstkort. Länsstyrelsen och kommunens valnämnd har ansvaret på regional och lokal nivå.

Förtidsrösta

Om du inte kan ta sig till vallokalen på valdagen finns möjlighet att förtidsrösta. I god tid innan ett val kommer mer information om lokaler för förtidsröstning att finnas här på webbplatsen.

För att kunna förtidsrösta behöver du kunna visa upp både giltig id-handling (legitimation) och röstkort. Om du inte har någon giltig id-handling kan en annan person intyga din identitet – den personen måste visa upp en giltig id-handling. Har du tappat bort eller glömt ditt röstkort finns möjlighet att skriva ut ett så kallat dubblettröstkort. Prata med röstmottagarna, så hjälper de dig.

Rösta på olika språk

För att göra det lättare för dig som inte har svenska som modersmål finns information om hur det går till att rösta på samtliga minoritetsspråk samt på några av de vanligast förekommande språken i kommunen.

More information about voting in different languages

On Valmyndigheten you will find information in languages other than Swedish about how to vote. The website contains general information on how to vote in the Parliamentary elections and to the municipalities and county councils.

Folkomröstningar

En folkomröstning kan äga rum i samband med övriga val eller hållas självständigt. Omröstningen kan genomföras efter beslut i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Jobba som röstmottagare

Du kan ansöka om att jobba som röstmottagare under valdagen 11 september 2022.

Jobba i val i Halmstad