• Halmstads webbplatser

Allmänna val

Vart fjärde år har vi val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige i Sverige. Valen till dessa sker alltid den andra söndagen i september. Vart femte år är det val till Europaparlamentet. Nästa EU-val är 9 juni 2024. Nästa allmänna val är 2026.