Allmänna val

Vart fjärde år har vi val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige i Sverige. Valen till dessa sker alltid den andra söndagen i september. Vart femte år är det val till Europaparlamentet.

Vem har rösträtt?

För att få rösta i riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigevalen samt kommunal folkomröstning måste du vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år senast på valdagen. Utländska medborgare får rösta i regions- och kommunfullmäktigevalen om de har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen. Men det finns också andra regler för de olika valen.

Du har rösträtt vid val till riksdagen om du:

 • fyller 18 år senast på valdagen
 • är svensk medborgare
 • är folkbokförd i Sverige eller har varit folkbokförd någon gång i Sverige

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land. På valdagen har alla röstberättigade svenska medborgare rätt att välja vilka 349 personer som ska företräda dem i riksdagen.

Du har rösträtt vid val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och kommunal folkomröstning om du:

 • fyller 18 år senast på valdagen
 • är folkbokförd i kommunen
 • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge.

Om du är invånare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande församlingen i Halmstads kommun. Kommunfullmäktige har 71 ledamöter som väljs direkt av alla röstberättigade Halmstadbor.

Regionfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i Region Halland. Regionfullmäktige har 71 ledamöter som väljs direkt av alla röstberättigade invånare i Halland.

Regionen har bland annat hand om sjukvård, kollektivtrafik och utvecklingsfrågor. Regionfullmäktige bestämmer bland annat vilka mål Region Halland ska jobba efter och hur pengarna ska fördelas mellan de olika områden som Region Halland har ansvar för.

Rösta på valdagen

 • Du som är röstberättigad kommer att få ett röstkort ett par veckor före valdagen. Där står det i vilken vallokal du ska rösta.
 • Alla vallokaler i Halmstads kommun har öppet mellan 08.00–20.00.
 • Du behöver ha med dig en id-handling. Om du inte har någon id-handling kan en annan person som är över 18 år intyga din identitet.
 • Du måste inte ha med dig ditt röstkort när du röstar i din vallokal, men det är praktiskt om du har det för att kunna kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Så gör du när du röstar

Två personer i en vallokal.

Filmen visar hur du röstar i en vallokal.

Din röst är hemlig

Valhemligheten är en förutsättning för fria val. Man ska inte kunna få reda på hur en viss person har röstat. Röstningsförfarandet är därför hemligt och röstmottagarna har tystnadsplikt.

Hjälp vid röstning i lokalen

Du som har en funktionsnedsättning och inte själv kan göra i ordning din röst kan be en röstmottagare om hjälp att följa med dig bakom skärmen.

Det kan till exempel vara om du har svårt att:

 • stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller
 • sätta kryss för en kandidat.

Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på. Du får också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta.

Förtidsrösta

Om du inte kan ta dig till vallokalen på valdagen kan du förtidsrösta i alla förtidsröstningslokaler i hela Sverige.

Ta med röstkort och id-handling

För att kunna förtidsrösta behöver du kunna visa upp en giltig id-handling (legitimation). Om du inte har någon giltig id-handling kan en annan person intyga din identitet – den personen måste visa upp en giltig id-handling. Ta också med ditt röstkort. Har du tappat bort eller glömt ditt röstkort kan du få ett nytt i röstningslokalen.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du kan rösta med bud på grund av: sjukdom, ålder, funktionsnedsättning eller om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Rösta med ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med ambulerande röstmottagare. Det betyder att en röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Det sker på samma vis som i en förtidsröstningslokal.

Rösta från utlandet

Du har möjlighet att brevrösta om du befinner dig utanför Sverige under förtidsröstningsperioden.

Röstinformation på olika språk

Valmyndigheten Länk till annan webbplats. har information om hur det går till att rösta på samtliga minoritetsspråk samt på några av de vanligast förekommande språken i kommunen.

More information about voting in different languages

On Valmyndigheten you will find information in languages other than Swedish about how to vote. The website contains general information on how to vote in the Parliamentary elections and to the municipalities and county councils.

Vilka myndigheter sköter valen?

Valmyndigheten ansvarar för förberedelser och genomförande av allmänna val. Valmyndigheten svarar för röstlängder och röstkort. Länsstyrelsen och kommunens valnämnd har ansvaret på regional och lokal nivå.

Information till politiska partier

Platser godkända för valaffischer

Politiska partier som vill sätta upp valaffischer får göra det på nedan platser 8 augusti–16 september, 2022.

OBS! Det behövs även ett polistillstånd för att sätta upp valaffischer. Sök tillstånd för offentlig plats via Polisens webbplats Länk till annan webbplats..

Vid passager och övergångsställen för oskyddade trafikanter bör hänsyn tas till sikten. Vissa platser har en maxhöjd på 80 cm för trafiksäkerhetens skull.

Fredsgatan

 • Fredsgatan vid Halmstads teater

Söder

 • Fiskaregatan – Vindrosvägen, hörnet (Max 80 cm hög affisch av trafiksäkerhetsskäl)
 • Slottsjordsvägen, mittemot Patrikshill
 • Slottsjordsvägen, vid Alevallen mittemot Flygaregatan

Väster

 • Karlsrovägen, vid anslutning till Magnus Stenbocks väg (Max 80 cm hög affisch av trafiksäkerhetsskäl)

Öster

 • Bredgatan 9, en bit in i parken
 • Knäredsgatan – Margaretagatan, södra hörnet
 • Malcusgatan, vid Nyhemsgrillen

Andersberg

 • Andersbergsringen 9, vid en före detta bussvändhållplats
 • Grönevångsvägen – Gesällgatan, i närheten av Lidl

Vallås

 • Kornhillsvägen, direkt efter rondellen på höger sida (mitt emot ICA) (Max 80 cm hög affisch av trafiksäkerhetsskäl)
 • Nordalavägen – Kappgatan, nordöstra hörnet vid korsningen

Sofieberg

 • Sofiebergsvägen i höjd med Burmeistervägen

Linehed

 • Wrangelsgatan/ Åttingsstigen, norr om övergångstället på höger sida om Wrangelsgatan (Max 80 cm hög affisch av trafiksäkerhetsskäl)

Söndrum

 • Jutaplatsen, mitt emot Söndrumskliniken
 • Konstnärsvägen, i höjd med Keramikplatsen

Gustafsfält

 • Maratonvägen 26
 • Maratonvägen, i höjd med Tisdagsgränd

Snöstorp

 • Byvägen 8, östra sidan intill busshållplats och postlåda (söder om Byvägen 8).
 • Prästvägen/ Kapitelvägen, norra delen av grönområdet mellan vägarna

Frennarp

 • Frennarpsvägen/ Furuvägen, vid den skarpa 90 gradiga svängen innan man svänger in till Slottsmöllebron som är enkelriktad (södra korsningen)

Fyllinge

 • Fyllingevägen, vid Forellvägen mellan gång-/ cykelbana och vägen (Max 80 cm hög affisch av trafiksäkerhetsskäl)

Skedala

 • Väg 25 – Nygårdsvägen, korsning Blomängsvägen/ Göstorpsvägen, östra hörnet ca 20 m från väg 25

  Oskarström
 • Väg 26 – Blomstervägen korsning med Nya Nissastigen (västra kanten på grönområdet mellan vägarna)
 • Brogatan – Sveavägen, sydvästra hörnet vid korsningen

Gullbrandstorp

 • Kustvägen (väg 610), mittemot mataffären vid busshållplatsen mellan Kustvägen och cykelbanan

Harplinge

 • Harplinge Stationsväg, västra sidan, söder om stationen (Harplinge Stationshus)

Getinge

 • Broavägen, mitt emot Klockarevägen vid skolan

Trönninge

 • Västra vägen, korsning Elvavägen, trekanten i korsningen

Kvibille

 • Göteborgsvägen – Slättåkravägen, grönyta vid p-platser höger efter rondellen (Max 80 cm hög affisch av trafiksäkerhetsskäl)

Valnämnden är lokal valmyndighet

Valnämnden utser ordförande och vice ordförande i ett valdistrikt som har mandat att ta beslut i sitt valdistrikt. Valnämnden är ytterst ansvarig för röstningsförfarandet i Halmstads kommun. Varje beslut valnämnden tar är ett myndighetsbeslut och ska följas.

Bemanning i valdistrikt

Respektive parti bör se till så att kommunråd, regionråd, riksdagsman och gruppledare, inte bör arbeta som röstmottagare.

Agitation, kampanj, propaganda i anslutning till en röstningslokal eller vallokal

På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. (Vallagen kapitel 8, § 3:)

Valsedlar

 • Partiorganisationen lämnar in valsedlarna till valkansliet enligt avtalad tid.
 • Kontakta valkansliet på telefon 035-18 25 60 eller val@halmstad.se för överenskommelse om tidpunkt för leverans.
 • Sista dagen gällande inlämning av valsedlar till förtidsröstnings- och vallokaler för samordnad leverans i Halmstads kommun är den 12 augusti 2022.
 • De partier som deltar i valen ska också kunna ge väljarna tillgång till sina valsedlar. Det är dock valnämnden eller utlandsmyndigheten som lägger ut valsedlarna på den avskärmade platsen. (Vallagen kapitel 8, § 2, 3 stycket)
 • Partierna ska be röstmottagare i förtidsröstnings- eller vallokalen att lägga ut valsedlar i valsedelställen i de fall partierna inte hunnit leverera valsedlarna innan sista dag för inlämning till valkansliet för central distribution. Partierna får inte själva fylla på i valsedelställen.

Oklarheter och misskötsel

Valnämnden kontaktar partiorganisationens kontaktperson vid oklarheter eller misskötsel i samband med röstningsförfarande. Kontaktpersonen får sedan lösa eventuella problem inom sitt parti.