• Halmstads webbplatser

Röstmottagare under förtidsröstning

Denna sida är till för dig som ska arbeta som röstmottagare under förtidsröstningen. Här hittar du det du behöver för att kunna genomföra ditt uppdrag på ett professionellt sätt

Förtidsröstningen genomförs i 21 röstningslokaler inom kommunen och du är en av cirka 60 röstmottagare som ska säkerställa att väljarna i förtid kan lägga sin röst på ett säkert och hemligt sätt.

Om din placering

I vårt valadministrationssystem "Jobba i val" hittar du bland annat:

 • din placering
 • vilka du ska arbeta med och vem som är ordförande i distriktet
 • information om ditt kurstillfälle.
 • du kan uppdatera dina kontaktuppgifter.
halmstad.jobbaival.se

Vad gör jag om jag får förhinder?

Om du får förhinder enligt det schema du fått, måste du genast meddela valkansliet och dina medarbetare i förtidsröstningslokalen. 

Mejla valkansliet i så fall snarast på val@halmstad.se eller via telefon 035-18 25 60

Kan jag även anmäla mig till att arbeta som röstmottagare under valdagen?

Ja det kan du, men kolla först så att du inte ska jobba i förtidsröstningen på valdagen. Skicka en intresseanmälan från halmstad.jobbaival.se Länk till annan webbplats..

Här kan du läsa mer om att jobba på valdagen.

Kan jag även jobba som rösträknare efter valet?

Kontakta Länsstyrelsen om du är intresserad av att arbeta som rösträknare Länk till annan webbplats.. De ansvarar för den slutliga rösträkningen som startar dagen efter valdagen.

Om tjänstgöringen

Det är valkansliet som schemalägger dig och som du ska tala med om schemat.

Finns det tillgång till personalrum?

Vid de flesta röstningslokaler finns det tillgång till ett personalutrymme, men inte vid samtliga och då får ni lösa förvaring av personliga saker med arbetsledare.

De flesta lokaler har matlagningsmöjligheter, men inte alla.

Var kan jag parkera min bil?

Det är vanliga parkeringsregler som avgör om och hur du kan parkera och som du själv får ta ansvar för.

Valnämnden har inget inflytande över parkeringsbestämmelser och ersätter inte parkeringsavgifter eller böter.

Arvode, utbetalning och försäkring

Vilket arvode får jag?

Som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode från valkansliet på 190 kr per timme under helgfria vardagar klockan 07.00–19.00.

Övrig tid får du ett skattepliktigt timarvode på 280 kr per timme. Skatten är på cirka 30 %.

(Siffror från 2022)

Hur rapporterar jag mina timmar?

Du fyller i tjänstgöringsblanketten. Var noga med att skriva ditt namn och personnummer så det går att läsa det.

Sedan fyller du i under ”ordinarie timmar” vilken tid du arbetat dagtid och under ”Övrig tid” vilken tid du arbetat kvällar eller helger.

Tjänstgöringsblanketten får du av valkansliet.

Behöver jag registrera mitt bankkonto?

Vi rekommenderar dig att registrera ditt konto hos Nordea även om du gjort det vid tidigare val. Detta för att du ska kunna försäkra dig om att utbetalningen betalas ut korrekt.

Anmäl ditt konto på nordea Länk till annan webbplats..se och skriv ”anmäl konto” i sökfältet. Där uppger du sedan din arbetsgivare Halmstads kommun med arbetsgivarnummer 640 376.

Om du inte har eller anmäler ett bankkonto till Nordea får du din lön med Plusgiro utbetalningskort per post till din hemadress mot avgift att lösa in hos ett butiksombud.

Om du redan har ett konto hos Nordea, och inte har anmält att lön ska betalas ut till en annan bank, sätts dina pengar in på det kontot.

När kommer utbetalningen?

Lönen betalas ut tidigast den 27 juli 2024.

Hur får jag en lönespecifikation?

Du kontaktar HR-service i Halmstads kommun via mail, hrservice@halmstad.se för att få en lönespecifikation.

Vilket arbetsgivar- och organisationsnummer har kommunen?

Arbetsgivarnumret är 640376 och organisationsnumret är 212000-1215

Får jag reseersättning?

 • Ersättning utgår inte för resor mellan hemmet och förtidsröstningslokalen.
 • Det utgår ingen ersättning för resor med egen bil under dagen.
 • Reseersättning utgår dock till den som lämnar förtidsrösterna efter stängning av förtidsröstninglokalen.

Kan jag få ett anställningsintyg eller arbetsgivarintyg till A-kassan?

Du kontaktar HR-service på telefon 035-13 95 50 eller på e-post hrservice@halmstad.se

Är jag försäkrad som röstmottagare?

Alla röstmottagare och valarbetare täcks av kommunens olycksfallsförsäkring via kollektivavtalet. Du är försäkrad under tiden du arbetar samt på väg till och från arbetet.

Försäkringen gäller inte för sjukdom, den gäller inte heller för förlust eller stöld av privat egendom.

Vid olycksfall kontakta valkansliet: 035-18 25 60 eller val@halmstad.se

Utbildning

Det är viktigt att du som röstmottagare har tillräcklig kunskap och kompetens för uppdraget. Du får därför en obligatorisk utbildning. Utan den får du inte tjänstgöra som röstmottagare.

Under "Mina kurser" på halmstad.jobbaival.se Länk till annan webbplats., min sida kan du se när din utbildning är. Du kommer också få en kallelse.

Hur omfattande är utbildningen?

Utbildningen är på cirka 3 timmar.

När hålls utbildningen?

Utbildningarna hålls kvällstid under maj månad. Du får kallelse från valkansliet.

Du kan se dag och tid för just din utbildning tid på halmstad.jobbaival.se Länk till annan webbplats.

Där kan du också byta tid om den inte passar.

Får jag betalt för utbildningen?

Ja, du får ett skattepliktigt arvode på 380 kr för att genomföra utbildningen.

(Siffror från 2022)

Ska alla röstmottagare delta i utbildningen trots att de gått den tidigare år?

Ja, alla röstmottagare ska genomgå en obligatorisk utbildning inför varje val, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val.

Om du inte genomfört kursen kan du inte tjänstgöra som röstmottagare.

Det framgår i vallagen att en obligatorisk utbildning ska ges till samtliga förordnade röstmottagare.

Utbildningsmaterial, handledning och länkar

Handledning från valmyndigheten ”Röstmottagning i vallokal”

Handledningen är det viktigaste verktyget som stöd för dig som röstmottagare. Det är avgörande att du kan och förstår innehållet, som i kronologisk ordning beskriver ditt och dina kollegors uppdrag i lokalen under dagen och kvällen.

Du får dokumentet vid utbildningstillfället.

Har du gått utbildningen och tappat bort dokumentet? Kontakta kommunen.

Digital utbildning för röstmottagare – Valmyndigheten

Valmyndigheten har producerat filmer om rollen som röstmottagare för dig att ta del av. Titta igenom alla stegen, samtidigt som du kan följa processen i handledningen som du når ovan.

För din egen skull kan du göra kunskapstestet efteråt, men du behöver inte rapportera den till valnämnden.

Alla ska kunna rösta – Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet har tagit fram en utbildningsfilm för röstmottagare som ger dig stöd i att möta alla väljare med olika funktionsförmågor.

Filmklipp med en man.

Klicka på bilden för att komma direkt till filmen.

Du ska särskilt följa avsnittet från den sjätte minuten till slutet.

Du hittar filmen i olika versioner, med text, syntolkad med mera längst ner på webbsidan:

Bemötande, trygghet och säkerhet

Valmyndigheten har producerat filmer om bemötande och säkerhet, som du rekommenderas ta del av:

Lär dig tecken inför EU-valet

Nu finns ett bonusavsnitt i Halmstads kommuns digitala teckenkurs för dig som vill lära dig tecken (TAKK/TSS) inom området demokrati och val!

I avsnittet får du lära dig 30 tecken som har anknytning till demokrati och även tecken för de åtta riksdagspartierna.

Lär dig tecken Länk till annan webbplats.

Dina viktiga roller i förtidsröstningslokalen

Det finns flera roller som är lika nödvändiga och viktiga i röstningslokalen. Ni röstmottagare bör rotera mellan dem under dagen.

Köhanterare

Det ska aldrig vara för många väljare i förtidsröstningslokalen, så en kö ska hållas utanför lokalen. En tumregel är högst 2–3 väljare i kö vid röstmottagningsbordet och någon enstaka väljare till valsedlar och valbås.

Ni kan behöva vara flera som hanterar kön, informerar och hänvisar väljare direkt till röstkortsutskrift, valsedlar, eller direkt valbås om de har valsedlar med sig.

Kuvertutdelare

 • Du delar ut ett valkuvert först efter att väljaren tagit sin valsedel.
 • Du kan hjälpa väljaren att genomföra sin röstning om hen ber om det.
 • Du ska hålla rent och rensa i valsedelställen och valbåsen och fylla på med nya valsedlar.
 • Berätta för väljare vid behov att de ska rösta ensamma.

Röstmottagare

 • Ta emot valkuvert och röstkort.
 • Kontrollera legitimation och lägg sedan röstkort och valkuvert i ett fönsterkuvert.
 • Registrera i väljarförteckningen.
 • Lägg sedan inför väljaren ner fönsterkuvertet i uppsamlingslådan.
 • Berätta att rösterna på levereras på valdagen till väljarens vallokal.

Röstkortsutskrivare

 • Om väljare inte har med sig röstkortet de fått med posten så skriver du ut ett.
 • Blippa väljarens legitimation mot en handskanner och välj skriv ut.
 • Du behöver ha en personlig e-legitimation för att logga in hos Valmyndigheten.

Särskilt viktigt att tänka på och förbereda dig för

En bakom skärmen

Valhemligheten är viktig och väljaren ska vara ensam vid valsedlarna och i valbåset där valkuverten förseglas. Du ska uppmärksamma att regeln är ensam bakom skärmen och du kan alltid erbjuda dig att hjälpa till, med tystnadsplikt. Men väljaren har rätt att utse en anhörig eller vän att ta med sig bakom skärmen.

Ordning i valsedelställen

Det finns endast ett valsedelställ till valet i Europaparlamentet och du ansvarar för att det är ordning och reda i valsedelställen under öppettiderna. 

Tänk på köerna

Ta hand om era köande väljare. Möt gärna upp dem vid köslutet. Informera löpande om hur lång väntetiden kan vara. Se om ni kan släppa fram dem som har röstkort eller valsedlar med sig.

Kontakt valnämndens kansli

Om du har frågor som du inte hittar svar på här är du välkommen att kontakta valkansliet.

Telefon och e-post

035-18 25 60
E-post: val@halmstad.se

Adress

Stationsgatan 64
302 50 Halmstad

Hitta på karta