• Halmstads webbplatser

Röstmottagare på valdagen

Denna sida är till för dig som ska arbeta som röstmottagare på valdagen. Här hittar du det du behöver för att kunna genomföra ditt uppdrag på ett professionellt sätt

Valet genomförs i 68 vallokaler i Halmstads kommun och du är en av cirka 450 röstmottagare som ska säkerställa att väljarna som är uppförda i röstlängden kan lägga sin röst på ett säkert och hemligt sätt. I uppdraget ingår även att räkna valsedlarna efter att röstningen avslutats på kvällen.

Om din placering

I vårt valadministrationssystem "Jobba i val" hittar du bland annat:

 • din placering
 • vilka du ska arbeta med och vem som är ordförande i distriktet
 • information om ditt kurstillfälle.
 • du kan uppdatera dina kontaktuppgifter.
halmstad.jobbaival.se

Får flera från samma familj arbeta tillsammans i en förtidsröstnings- eller vallokal?

Vi ser helst att familjemedlemmar inte arbetar tillsammans men undantag kan göras för två personer. Dock inte för ordförande och vice ordförande.

Kan jag byta vallokal?

Om du vill byta den lokal du är placerad i kontaktar du valkansliet på val@halmstad.se så kan vi se om vi kan byta din placering.

Vad gör jag om jag får förhinder?

Din medverkan är viktig för oss och vårt uppdrag är att genomföra val oavsett hinder och med tillräckligt många röstmottagare.

Det är mycket viktigt att du meddelar oss omedelbart om du får förhinder.

Mejla valkansliet i så fall snarast på val@halmstad.se eller via telefon 035-18 25 60

Får jag arbeta som röstmottagare i samma valdistrikt som jag tillhör?

Ja, det får du, men känns det obekvämt att möta dina grannar kan du be om att få byta valdistrikt.

Kan jag även anmäla mig till att arbeta som röstmottagare under förtidsröstningen?

Ja visst kan du det. Skicka en intresseanmälan från halmstad.jobbaival.se Länk till annan webbplats.. Tänk bara på att du inte kan arbeta som röstmottagare i förtidsröstningslokalen på valdagen om du är placerad i ett valdistrikt.

Kan jag även jobba som rösträknare efter valet?

Kontakta Länsstyrelsen om du är intresserad av att arbeta som rösträknare Länk till annan webbplats.. De ansvarar för den slutliga rösträkningen som startar dagen efter valdagen.

Vad krävs för att bli ordförande i ett valdistrikt?

För att få uppdraget som ordförande eller vice ordförande krävs att du har erfarenhet av arbete i vallokal och har förståelse för det svenska valsystemet.

Ordföranden och vice ordförande arbetsleder en blandad grupp människor under den långa och ibland stressiga valdagen.

Det ställer höga krav på stresstålighet, tålamod och en förmåga att kunna ge ett gott bemötande. Vi ser helst att du har erfarenhet av att tjänstgöra som vice ordförande innan du blir ordförande.

Det är ordföranden som har ansvaret för att kvalitetssäkra processen, och under dennes frånvaro tar vice ordföranden över ansvaret.

Om du är intresserad av att bli ordförande eller vice ordförande så är du välkommen att höra av dig till oss på val@halmstad.se med dina eventuella frågor.

Om tjänstgöringen på valdagen

På valdagen börjar du runt klockan 7.00, beroende på vilket schema du har enligt din ordförande.

Du tjänstgör tills alla röster är räknade efter att röstmottagningen avslutats. Det kan bli sent på kvällen. Observera att rösträkningen på kvällen ingår i uppdraget och du måste delta i den tills den är avslutad av ordförande.

Finns det tillgång till personalrum?

Förutsättningarna ser väldigt olika ut på olika platser. Prata med ordföranden i ditt valdistrikt eller lokalansvarig.

Har ert valdistrik inte tillgång till personalrum eller liknande så rekommenderar vi att ni förvarar era saker på ett undangömt ställe i vallokalen där ni har uppsikt över dem, förslagsvis bakom bordet för röstmottagning.

Var kan jag parkera min bil?

Det är vanliga parkeringsregler som avgör om och hur du kan parkera och som du själv får ta ansvar för.

Valnämnden har inget inflytande över parkeringsbestämmelser och ersätter inte parkeringsavgifter eller böter.

Vad gäller kring förtäring, kaffe och fika?

Vi rekommenderar dig att ta med matlåda alternativt köper lunch och middag om du inte har möjlighet att ta dig hem under pauserna.

Valnämnden har av logistiska skäl inte möjlighet att leverera förtäring till alla valarbetare.

Det är den lokalansvariga för byggnaden och ordförande som ger besked om det finns tillgång till ett fikautrymme. Du kan inte räkna med att det självklart finns i din valbyggnad.

Arvode, utbetalning och försäkring

Vilket arvode får jag?

Arvode valdag:

 • Ordförande 4 200 kr
 • Vice ordförande 3 700 kr
 • Röstmottagare 2 800 kr
 • Reserver 500 kr
 • Lokalansvarig 2 800 kr
 • Utbildning 400 kr

Arvodet är skattepliktigt.

Behöver jag registrera mitt bankkonto?

Vi rekommenderar dig att registrera ditt konto hos Nordea även om du gjort det vid tidigare val. Detta för att du ska kunna försäkra dig om att utbetalningen betalas ut korrekt.

Anmäl ditt konto på nordea Länk till annan webbplats..se och skriv ”anmäl konto” i sökfältet. Där uppger du sedan din arbetsgivare Halmstads kommun med arbetsgivarnummer 640 376.

Om du inte har eller anmäler ett bankkonto till Nordea får du din lön med Plusgiro utbetalningskort per post till din hemadress mot avgift att lösa in hos ett butiksombud.

Om du redan har ett konto hos Nordea, och inte har anmält att lön ska betalas ut till en annan bank, sätts dina pengar in på det kontot.

När kommer utbetalningen?

Lönen betalas ut tidigast den 27 juli 2024.

Hur får jag en lönespecifikation?

Du kontaktar HR-service i Halmstads kommun via mail, hrservice@halmstad.se för att få en lönespecifikation.

Vilket arbetsgivar- och organisationsnummer har kommunen?

Arbetsgivarnumret är 640376 och organisationsnumret är 212000-1215

Får jag reseersättning?

 • Ersättning utgår inte för resor från hemmet till vallokalen på morgonen och från vallokalen till hemmet på valnatten.
 • Det utgår ingen ersättning för resor med egen bil under dagen.
 • Reseersättning utgår dock till den som kör egen bil och hämtar rösterna på morgonen och in till avlämningsplatsen på valnatten samt till förtidsröstningspersonalen som lämnar förtidsrösterna efter stängning av förtidsröstninglokalen.

Dras det skatt på arvodet?


Ja, det dras automatiskt skatt på ditt arvode, skatten är omkring 30 procent.

Kan jag få ett anställningsintyg eller arbetsgivarintyg till A-kassan?

Du kontaktar HR-service på telefon 035-13 95 50 eller på e-post hrservice@halmstad.se

Är jag försäkrad som röstmottagare?

Alla röstmottagare och valarbetare täcks av kommunens olycksfallsförsäkring via kollektivavtalet. Du är försäkrad under tiden du arbetar samt på väg till och från arbetet.

Försäkringen gäller inte för sjukdom, den gäller inte heller för förlust eller stöld av privat egendom.

Vid olycksfall kontakta valkansliet: 035-18 25 60 eller val@halmstad.se

Utbildning

Det är viktigt att du som röstmottagare har tillräcklig kunskap och kompetens för uppdraget. Du får därför en obligatorisk utbildning. Utan den får du inte tjänstgöra som röstmottagare.

Under "Mina kurser" på halmstad.jobbaival.se Länk till annan webbplats., min sida kan du se när din utbildning är. Du kommer också att få en kallelse.

Hur omfattande är utbildningen?

Utbildningen är på cirka 2,5 timmar och genomförs i Kattegattsgymnasiets lokaler.

När hålls utbildningen?

Utbildningarna hålls kvällstid under veckorna innan valet, i maj 2024. Du kan se dag och tid för just din utbildning tid på halmstad.jobbaival.se Länk till annan webbplats.. Du kommer också få en kallelse.

Där kan du byta tid om den inte passar.

Får jag betalt för utbildningen?

Ja, du får 380 kr för att genomföra utbildningen (siffror från 2022).

Ska alla röstmottagare delta i utbildningen trots att de gått den tidigare år?

Ja, alla röstmottagare ska genomgå en obligatorisk utbildning inför varje val, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val.

Om du inte genomfört kursen kan du inte tjänstgöra som röstmottagare.

Det framgår i vallagen att en obligatorisk utbildning ska ges till samtliga röstmottagare.

Utbildningsmaterial, handledning och länkar

Handledning från valmyndigheten ”Röstmottagning i vallokal”

Handledningen är det viktigaste verktyget som stöd för dig som röstmottagare. Det är avgörande att du kan och förstår innehållet, som i kronologisk ordning beskriver ditt och dina kollegors uppdrag i lokalen under dagen och kvällen.

Du får dokumentet vid utbildningstillfället.

Har du gått utbildningen och tappat bort dokumentet? Kontakta kommunen.

Digital utbildning för röstmottagare – Valmyndigheten

Valmyndigheten har producerat filmer om rollen som röstmottagare för dig att ta del av. Titta igenom alla stegen, samtidigt som du kan följa processen i handledningen som du når ovan.

För din egen skull kan du göra kunskapstestet efteråt, men du behöver inte rapportera den till valnämnden.

Alla ska kunna rösta – Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet har tagit fram en utbildningsfilm för röstmottagare som ger dig stöd i att möta alla väljare med olika funktionsförmågor.

Filmklipp med en man.

Klicka på bilden för att komma direkt till filmen.

Du ska särskilt följa avsnittet från den sjätte minuten till slutet.

Du hittar filmen i olika versioner, med text, syntolkad med mera längst ner på webbsidan:

Bemötande, trygghet och säkerhet

Valmyndigheten har en utbildning om bemötande och säkerhet, som vi rekommenderar att du gör:

Lär dig tecken inför EU-valet

Nu finns ett bonusavsnitt i Halmstads kommuns digitala teckenkurs för dig som vill lära dig tecken (TAKK/TSS) inom området demokrati och val!

I avsnittet får du lära dig 30 tecken som har anknytning till demokrati och även tecken för de åtta riksdagspartierna.

Lär dig tecken Länk till annan webbplats.

Dina viktiga roller i vallokalen

Det finns flera roller som är lika nödvändiga och viktiga i vallokalen under dagen. Ni röstmottagare bör rotera mellan dem under dagen.

Kuvertutdelare och kövakt


Det ska aldrig vara för många väljare i vallokalen, så en kö ska hållas utanför lokalen. En tumregel är högst 2–3 väljare i kö vid röstmottagningsbordet och inte fler väljare i kö än det finns valskärmar.

Har väljaren röstkortet redo kan du kontrollera rösträtten så att du ger väljaren rätt antal kuvert.

Valskärmsansvarig

Röstmottagarna inne i lokalen visar in väljaren ensam bakom valskärmen. Om väljaren önskar kan du som röstmottagare hjälpa väljaren bakom skärmen.

Ni ska regelbundet städa och rensa kvarlämnade valsedlar och valkuvert bakom valskärmarna

Ansvarig vid urnan

 • Urnansvarig tar emot valkuvert, röstkort och ID för kontroll.
 • Läs upp nummer på röstkortet eller födelsedatum mot röstlängdsföraren.
 • Lägg kuverten i skåran och motläs "vit" mot röstlängdsföraren.
 • Röstlängdsföraren svarar samma bekräftande innan valkuvert släpps i urnan.
 • Avsluta med att ge tillbaka legitimationen till väljaren.

Röstlängdsförare

En röstlängdsförare sitter på vardera sidan av urnansvarig markerar i röstlängden i dialog med urnansvarig. Röstlängdsföraren är noggrann, uppmärksam och använder linjal samt blå bläckpenna.

Särskilt viktigt att tänka på och förbereda dig för

Var smart när du granskar förtidsröster

Avsätt tidigt flera röstmottagare för att, på avstånd från väljarna, sortera, granska, och sedan pricka av vid ledig röstlängd.

Efter avslutad röstmottagning:
Töm fönsterkuvert samlat i tre högar och lägg ner dessa samlat i respektive fack i urnan. Det är viktigt att du inte lägger ner rösten i urnan tidigare då man har ångerrätt tills vallokalen är stängd.

Räkna rätt och effektivt

 • Sätt alla i arbete löpande, så att inte flera sitter och väntar på nästa moment.
 • Om räkningen inte stämmer behöver du bara räkna om en gång, länsstyrelsen räknar ju ändå slutligt.
 • Använd gärna Excelmallen för summering, se Fördjupning nedan.

Hjälp väljare till rätt vallokal

 • Hjälp väljare som ej har röstkort med sig att hitta till rätt vallokal på rosta.halmstad.se Länk till annan webbplats..
 • Skriv in väljarens folkbokföringsadress för att få information om vallokal och valdistrikt.
 • Om väljaren saknar tillgång till webben så kan väljaren ringa valkansliet 035-18 25 60 för besked om var denne ska rösta.

Halmstad Arena har öppet för förtidsröstning på valdagen

Det finns endast en förtidsröstninglokal i Halmstads
kommun som är öppen på valdagen och den finns i Halmstad arena, öppet mellan 08.00–21.00

Kontakt valnämndens kansli

Om du har frågor som du inte hittar svar på här är du välkommen att kontakta valkansliet.

Telefon och e-post

035-18 25 60
E-post: val@halmstad.se

Adress

Stationsgatan 64
302 50 Halmstad