• Halmstads webbplatser

Ordförande och vice ordförande i vallokal

Här finns de lokala instruktioner du som är ordförande eller vice ordförande behöver. Här finns också Valmyndighetens handledning. Den innehåller information om vad röstmottagning innebär.

Din roll

Ordförande och vice ordförande leder arbetet i vallokalen och är ytterst ansvariga för att röstmottagningen går korrekt till. Vice ordförande är ansvarig när ordförande inte är närvarande. Någon av er ska alltid vara på plats i vallokalen.

På valdagen tjänstgör du från cirka kl. 06.30 fram tills dess att rösterna är räknade, vilket ofta är sent på natten. Arbetsdagen fortsätter alltså även efter att vallokalen stängt klockan 21.00.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

 • Förberedande arbete innan valdagen (kontakta röstmottagare, kontrollera material, etcetera)
 • Vara arbetsledare och valkansliets kontaktperson.
 • Se till att det är god ordning i vallokalen.
 • Ta emot röster och lägga dem i urnan.
 • Hjälpa de väljare som ber om det.
 • Rapportera in resultatet samt leverera rösterna till mottagningen.

Krav och kvalifikationer

Uppdraget bygger på förtroende. Därför är det viktigt att du uppfyller de krav och kvalifikationer som listas här:

Krav och kvalifikationer för ordförande och vice ordförande

 • Måste ha fyllt 18 år senast vid tjänstgöringsdagen.
 • Behärska svenska språket i tal och skrift samt ha förmåga att hantera den räkning som krävs för uppdraget.
 • Delta på valnämndens obligatoriska utbildning.
 • Bemöta och bistå väljare och medarbetare korrekt och professionellt.
 • Vara effektiv, noggrann och ha förmåga att kunna samarbeta.
 • Vara införstådd med att arbetet som röstmottagare på valdagen pågår från tidig morgon till sen kväll eller natt.
 • Ta till dig och arbeta enligt de särskilda instruktioner som finns för ordförande respektive vice ordförande.
 • Leda och fördela arbetet i vallokalen i enlighet med de roller som beskrivs vid utbildningen.
 • Lägga schema för valdagen och kommunicera det med övriga röstmottagare i valdistriktet.
 • Ansvara för att vallokalen alltid har ordförande eller vice ordförande på plats under hela tiden.
 • Ha förmåga att samarbeta med övriga ordföranden i de fall där det är flera valdistrikt i samma lokal. Till exempel tillsammans komma överens om hur de gemensamma arbetsstationerna ska bemannas.

Rollen som ordförande kräver att du kan arbeta effektivt, noggrant och har god förmåga att samarbeta.

Detta behöver du göra

I god tid innan valdagen kommer du gå en utbildning om vad som krävs av dig före, under och efter valet.

Före valet

Före valet behöver du:

Kontakta lokalansvarig och inventera vallokal

Ordförande ska i god tid innan valdagen besöka sin tilldelade vallokal.

Syftet med besöket är att:

 • Skapa kontakt med lokalansvarig i vallokalen så att du vet vem som kommer att låsa upp vallokalen på valdagen.
 • Planera möbleringen och skyltningen.
 • Kontrollera valmaterialet.

Valkansliet kommer att kontakta dig och din lokalansvarig för att boka in ett besök i din tilldelade vallokal.
Information om din vallokal och kontaktuppgifter till lokalansvarig hittar du på Min sida Länk till annan webbplats..

Kontakta valkansliet, 035-18 25 60 om du har ytterligare frågor kring lokalen.

Kontakta röstmottagare i ditt valdistrikt

Min sida Länk till annan webbplats. kan du se kontaktuppgifter till röstmottagarna i ditt valdistrikt. Kontakta dina röstmottagare i god tid före valet (senast en vecka innan).

Du ska informera röstmottagarna om:

 • Var och när ni ska mötas på valdagen.
 • Att det är viktigt att komma i tid på valdagen.
 • Att de vid sent förhinder (till exempel på grund av sjukdom) ska röstmottagaren kontakta valkansliet.

Tänk på att rekryteringen är en pågående process, så det kan hända att ditt distrikt inte är fullbemannat än. Valkansliet arbetar kontinuerligt för att fylla de luckor som uppstår på grund av återbud. Saknar du en röstmottagare, kontrollera ditt valdistrikt igen vid ett senare tillfälle.

Planera arbetet och skapa schema

Du som ordförande ska göra ett schema för valdagen och kommunicera ut det till gruppen före valdagen så att alla kan planera sin dag.

Schemalägg så att det är full styrka på morgonen då ni förbereder arbetet, går igenom de olika arbetsmomenten och börjar arbetet med förtidsrösterna. Inför stängning ska alla röstmottagare vara på plats i god tid för att förbereda räkning och avslutning av dagen.

Träffa dina röstmottagare på morgonen
Detta behövs för att:

 • Hinna möblera lokalen och förstå hur flödet ska fungera.
 • Gå igenom utrymningsplanen och plan för avbruten röstmottagning.
 • Gå igenom valprocessen.
 • Gå igenom roller och schema.
 • Börja arbeta med förtidsrösterna så snart de kommer.

Hämta röstlängden, förtidsrösterna och kompletterande material

Du som ordförande ska hämta och ansvara för den röstlängd som gäller för ditt valdistrikt. I samband med röstlängdsutdelningen kommer du också kunna titta på valmaterialet.

Personal på valkansliet finns tillgängliga för att stötta dig och svara på dina frågor. Information om var och när du kan hämta din röstlängd får du via utbildningen.

Om du inte har möjlighet att hämta röstlängden själv kan du delegera uppgiften till vice ordförande.

Under valet

I handledningen kan du läsa mer om vad du behöver veta om:

 • Valsedlar och kuvert
 • Röstmottagning
 • Hantera förtidsröster i vallokalen
 • Hjälpa väljare
 • Ta emot budröster
 • Avbrott i röstmottagning
 • Förbered rösträkningen

Efter valet

I handledningen kan du läsa mer om vad du behöver veta om:

 • Räkna och redovisa valet
 • Lämna material på mottagningen

Utbildning

Du kommer att gå en obligatorisk utbildning inför valet.
Utbildningsmaterialet publiceras i början av 2024.

Alla måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få arbeta som röstmottagare. Utbildningen består av fyra delar. Delarna ger dig de verktyg du behöver för att kunna genomföra ditt uppdrag:

 1. Läs handledningen
 2. Se filmerna
 3. Gör kunskapstestet
 4. Gå utbildningen

Handledning

Valmyndigheten har tagit fram handledningar för röstmottagning i olika val. Den innehåller information om vad röstmottagning innebär. Använd den gärna som ett uppslagsverk. Handledningen delas ut på utbildningstillfället. Handledningen finns också på plats i lokalen.

Arvode och utbetalning

Som ersättning för arbetet som ordförande får du ett skattepliktigt arvode om 4 050 kronor, för vice ordförande 3 600 kronor. Skatt på arvodet dras med 30 procent.

Utbetalningen sker den 27 juni 2024.

Utbetalning sker via Nordea

Halmstads kommuns löner betalas ut via Nordea. Om du inte har ett konto i Nordea och inte tidigare har fått någon utbetalning via Nordea måste du anmäla till Nordea vilket konto du vill ha ditt arvode utbetalt till.

Enklast gör du detta på Nordea Länk till annan webbplats. och skriv ”anmäl konto” i sökfältet. Där uppger du sedan din arbetsgivare Halmstads kommun med arbetsgivarnummer 640 376.

Jämkning av skatt

Om du brukar få en större summa kvarskatt eller skatteåterbäring kan du rätta till det genom att ansöka om jämkning, då dras rätt skatt från början. Som pensionär kan du behöva kontrollera att det dras rätt skatt för att undvika kvarskatt. Kontakta Skatteverket Länk till annan webbplats. vid frågor kring jämkning.

Beställa arbetsgivarintyg

Här kan du som är eller varit anställd inom Halmstads kommun beställa arbetsgivar- eller anställnings­intyg.

Beställ arbetsgivar- eller anställningsintyg

Min sida – jobba i val

I vårt valadministrationssystem "Jobba i val" kan du bland annat:

 • se din placering, bekräfta din medverkan.
 • hitta kontaktuppgifter till röstmottagare i ditt distrikt.
 • få information om ditt kurstillfälle.
 • uppdatera dina kontaktuppgifter.
halmstad.jobbaival.se

Kontakt valnämndens kansli

Om du har frågor som du inte hittar svar på här är du välkommen att kontakta valkansliet.

Telefon och e-post

035-18 25 60
E-post: val@halmstad.se

Adress

Stationsgatan 64
302 50 Halmstad