• Halmstads webbplatser

Arbetsgivar- eller anställnings­intyg – beställ

Här kan du som arbetar för eller tidigare har arbetat för Halmstads kommun beställa arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg, tjänstgöringsbetyg eller anställningsintyg.

Beställ ett intyg eller betyg

I E-tjänsten kan du beställa olika typer av intyg och betyg:

Arbetsgivarintyg – för att ansöka till A-kassa

Används för att söka arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd hos A-kassan. Arbetsgivarintyget innehåller information om hur mycket och när du har arbetat, vilken lön du har haft och varför arbetet upphörde

Tjänstgöringsintyg – om du ska söka ett jobb eller utbildning

Innehåller uppgifter om din anställningstid och befattning. Ett tjänstgöringsintyg används exempelvis som underlag vid ansökan om arbete eller utbildning. Om intyget ska användas till studier och timmar behöver redovisas vänligen ange detta under "Övrig information".

Tjänstgöringsbetyg

Har du haft en anställning som varat längre än sex månader kan du begära ett tjänstgöringsbetyg, som förutom uppgifterna i tjänstgöringsintyget innehåller ett betyg/omdöme över den utförda arbetsinsatsen.

Anställningsintyg

Innehåller kortfattad information om din nuvarande anställning (titel, lön, sysselsättningsgrad och anställningstid). Intyget kan användas till exempelvis bank eller hyresvärd.