• Halmstads webbplatser

Valinformation till politiska partier

Här hittar du som representerar ett politiskt parti information gällande valet.

Valaffischer

Politiska partier som vill sätta upp valaffischer får endast göra det under vissa bestämda veckor inför valet. Beslut om datum inför EU-valet är ännu ej taget.

Polistillstånd krävs

OBS! Det behövs även ett polistillstånd för att sätta upp valaffischer. Sök tillstånd för offentlig plats via Polisens webbplats Länk till annan webbplats..

Platser godkända för valaffischer

Vid passager och övergångsställen för oskyddade trafikanter bör hänsyn tas till sikten. Vissa platser har en maxhöjd på 80 cm för trafiksäkerhetens skull.

Platser godkända för valaffischer (2024)

 

Fredsgatan

 • Fredsgatan vid Halmstads teater

Söder

 • Fiskaregatan – Vindrosvägen, hörnet (Max 80 cm hög affisch av trafiksäkerhetsskäl)
 • Slottsjordsvägen, mittemot Patrikshill
 • Slottsjordsvägen, vid Alevallen mittemot Flygaregatan

Väster

 • Karlsrovägen, vid anslutning till Magnus Stenbocks väg (Max 80 cm hög affisch av trafiksäkerhetsskäl)

Öster

 • Bredgatan 9, en bit in i parken
 • Knäredsgatan – Margaretagatan, södra hörnet
 • Malcusgatan, vid Nyhemsgrillen

Andersberg

 • Andersbergsringen 9, vid en före detta bussvändhållplats
 • Grönevångsvägen – Gesällgatan, i närheten av Lidl

Vallås

 • Kornhillsvägen, direkt efter rondellen på höger sida (mitt emot ICA) (Max 80 cm hög affisch av trafiksäkerhetsskäl)
 • Nordalavägen – Kappgatan, nordöstra hörnet vid korsningen

Sofieberg

 • Sofiebergsvägen i höjd med Burmeistervägen

Linehed

 • Wrangelsgatan/ Åttingsstigen, norr om övergångstället på höger sida om Wrangelsgatan (Max 80 cm hög affisch av trafiksäkerhetsskäl)

Söndrum

 • Jutaplatsen, mitt emot Söndrumskliniken
 • Konstnärsvägen, i höjd med Keramikplatsen

Gustafsfält

 • Maratonvägen 26
 • Maratonvägen, i höjd med Tisdagsgränd

Snöstorp

 • Byvägen 8, östra sidan intill busshållplats och postlåda (söder om Byvägen 8).
 • Prästvägen/ Kapitelvägen, norra delen av grönområdet mellan vägarna

Frennarp

 • Frennarpsvägen/ Furuvägen, vid den skarpa 90 gradiga svängen innan man svänger in till Slottsmöllebron som är enkelriktad (södra korsningen)

Fyllinge

 • Fyllingevägen, vid Forellvägen mellan gång-/ cykelbana och vägen (Max 80 cm hög affisch av trafiksäkerhetsskäl)

Skedala

 • Väg 25 – Nygårdsvägen, korsning Blomängsvägen/ Göstorpsvägen, östra hörnet ca 20 m från väg 25

Oskarström

 • Väg 26 – Blomstervägen korsning med Nya Nissastigen (västra kanten på grönområdet mellan vägarna)
 • Brogatan – Sveavägen, sydvästra hörnet vid korsningen

Gullbrandstorp

 • Kustvägen (väg 610), mittemot mataffären vid busshållplatsen mellan Kustvägen och cykelbanan

Harplinge

 • Harplinge Stationsväg, västra sidan, söder om stationen (Harplinge Stationshus)

Getinge

 • Broavägen, mitt emot Klockarevägen vid skolan

Trönninge

 • Västra vägen, korsning Elvavägen, trekanten i korsningen

Kvibille

 • Göteborgsvägen – Slättåkravägen, grönyta vid p-platser höger efter rondellen (Max 80 cm hög affisch av trafiksäkerhetsskäl)

Bemanning i valdistrikt

Om du kandiderar på någon lista till kommande val eller är ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i någon nämnd eller styrelse bör du inte arbeta som röstmottagare eller hantera röster.

Agitation, kampanj, propaganda i anslutning till en röstningslokal eller vallokal

På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val (vallagen kapitel 8, § 3).

Valsedlar

 • Partiorganisationen lämnar in valsedlarna till valkansliet enligt avtalad tid.
 • Kontakta valkansliet på telefon 035-18 25 60 eller val@halmstad.se för överenskommelse om tidpunkt för leverans.
 • De partier som deltar i valen ska också kunna ge väljarna tillgång till sina valsedlar. Det är dock valnämnden eller utlandsmyndigheten som lägger ut valsedlarna på den avskärmade platsen (vallagen kapitel 8, § 2, 3 stycket).
 • Partierna ska be röstmottagare i förtidsröstnings- eller vallokalen att lägga ut valsedlar i valsedelställen i de fall partierna inte hunnit leverera valsedlarna innan sista dag för inlämning till valkansliet för central distribution. Partierna får inte själva fylla på i valsedelställen.

Oklarheter och misskötsel

Valnämnden kontaktar partiorganisationens kontaktperson vid oklarheter eller misskötsel i samband med röstningsförfarande. Kontaktpersonen får sedan lösa eventuella problem inom sitt parti.

Valnämnden är lokal valmyndighet

Valnämnden utser ordförande och vice ordförande i ett valdistrikt som har mandat att ta beslut i sitt valdistrikt. Valnämnden är ytterst ansvarig för röstningsförfarandet i Halmstads kommun. Varje beslut valnämnden tar är ett myndighetsbeslut och ska följas.

Kontakt valnämndens kansli

Adress

Stationsgatan 64
302 50 Halmstad

Telefon och e-post

035-18 25 60
E-post: val@halmstad.se