Valinformation till politiska partier

Här hittar du som representerar ett politiskt parti information gällande valet.

Valaffischer

Politiska partier som vill sätta upp valaffischer får endast göra det under vissa bestämda veckor inför valet. Beslut om datum inför EU-valet är ännu ej taget.

Polistillstånd krävs

OBS! Det behövs även ett polistillstånd för att sätta upp valaffischer. Sök tillstånd för offentlig plats via Polisens webbplats Länk till annan webbplats..

Platser godkända för valaffischer

Datum och platser för affischer publiceras här inför nästa val.

Vid passager och övergångsställen för oskyddade trafikanter bör hänsyn tas till sikten. Vissa platser har en maxhöjd på 80 cm för trafiksäkerhetens skull.

Bemanning i valdistrikt

Om du kandiderar på någon lista till kommande val eller är ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i någon nämnd eller styrelse bör du inte arbeta som röstmottagare eller hantera röster.

Agitation, kampanj, propaganda i anslutning till en röstningslokal eller vallokal

På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val (vallagen kapitel 8, § 3).

Valsedlar

  • Partiorganisationen lämnar in valsedlarna till valkansliet enligt avtalad tid.
  • Kontakta valkansliet på telefon 035-18 25 60 eller val@halmstad.se för överenskommelse om tidpunkt för leverans.
  • De partier som deltar i valen ska också kunna ge väljarna tillgång till sina valsedlar. Det är dock valnämnden eller utlandsmyndigheten som lägger ut valsedlarna på den avskärmade platsen (vallagen kapitel 8, § 2, 3 stycket).
  • Partierna ska be röstmottagare i förtidsröstnings- eller vallokalen att lägga ut valsedlar i valsedelställen i de fall partierna inte hunnit leverera valsedlarna innan sista dag för inlämning till valkansliet för central distribution. Partierna får inte själva fylla på i valsedelställen.

Oklarheter och misskötsel

Valnämnden kontaktar partiorganisationens kontaktperson vid oklarheter eller misskötsel i samband med röstningsförfarande. Kontaktpersonen får sedan lösa eventuella problem inom sitt parti.

Valnämnden är lokal valmyndighet

Valnämnden utser ordförande och vice ordförande i ett valdistrikt som har mandat att ta beslut i sitt valdistrikt. Valnämnden är ytterst ansvarig för röstningsförfarandet i Halmstads kommun. Varje beslut valnämnden tar är ett myndighetsbeslut och ska följas.

Kontakt valnämndens kansli

Adress

Stationsgatan 64
302 50 Halmstad

Telefon och e-post

035-18 25 60
E-post: val@halmstad.se