• Halmstads webbplatser

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd, som är lokal valmyndighet. Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europarlamentet, samt folkomröstningar.

Uppdrag

Valnämnden ansvarar för att genomföra kommunens uppgifter vid val till:

  • riksdagen
  • landstingsfullmäktige
  • kommunfullmäktige
  • EU-parlamentet
  • genomförande av folkomröstning

Valnämnden sköter sina uppgifter i samarbete med Länsstyrelsen i Halland och Valmyndigheten. Under valnämnden finns ett kansli bland annat som ordnar vallokaler, anställer och utbildar röstmottagare. Till uppgifterna hör att svara på allmänhetens frågor. Valnämnden ansvarar också för den årliga medborgarceremonin då nya svenska medborgare välkomnas av Halmstads kommun.

Sammanträdesdatum 2024

  • 26 februari
  • 12 juni
  • 11 september

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att valnämnden kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur valnämnden har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser med handling

Protokoll

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Valnämnden (VN)