Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd, som är lokal valmyndighet. Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europarlamentet, samt folkomröstningar.

Uppdrag

Valnämnden ansvarar för att genomföra kommunens uppgifter vid val till:

  • riksdagen
  • landstingsfullmäktige
  • kommunfullmäktige
  • EU-parlamentet
  • genomförande av folkomröstning

Valnämnden sköter sina uppgifter i samarbete med Länsstyrelsen i Halland och Valmyndigheten. Under valnämnden finns ett kansli bland annat som ordnar vallokaler, anställer och utbildar röstmottagare. Till uppgifterna hör att svara på allmänhetens frågor. Valnämnden ansvarar också för den årliga medborgarceremonin då nya svenska medborgare välkomnas av Halmstads kommun.

Sammanträdesdatum

  • 25 mars
  • 27 april
  • 26 maj
  • 22 september

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur kommunstyrelsen har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser med handling

Protokoll

Reglemente för valnämnden

Beslutad KF 1991-12-19 § 317 med senaste ändringen 2016-12-13 § 142.
Gäller från och med ovanstående och tills vidare.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verkamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31
Nästa möte: 2021-09-22 klockan 16.00-18.00

Ledamöter i Valnämnden

NamnPartiUppdragOrt
Sjögren, Ewa M Ordf STENINGE
Hultin, Ante S V ordf KVIBILLE
Eriksson, Anders M Ledamot KVIBILLE
Jönsson, Rose-Marie S Ledamot HALMSTAD
Salomonsson, Henrik C Ledamot SIMLÅNGSDALEN
Lindahl, Robert SD Ledamot HALMSTAD
Ljungberg, Cathrin S Ledamot HALMSTAD
Gegö, Cristina M Ersättare HALMSTAD
Fuentes-Orellana, Patricio V Ersättare HALMSTAD
Alhult, Bertil KD Ersättare HALMSTAD
Johansson, Ulf S Ersättare HALMSTAD
Odelberg, Barbro L Ersättare HALMSTAD
Grönberg, Robert SD Ersättare HALMSTAD
Ebtedaei, Homa S Ersättare HALMSTAD