Byggnads­nämnden

Byggnadsnämnden ansvarar bland annat för bygglov, geografisk information, fastighetsregistrering ärenden rörande bostadsanpassning, det kommunala lantmäteriet, energi- och klimatrådgivning och tillståndslotsen.

Uppdrag

 • Arbetar för god byggnadskultur och en estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö
 • Ansvarar för prövning och hantering av bygglov och förhandsbesked
 • Ansvarar för frågor om start- och slutbesked, att fastställa kontrollplaner, genomföra tekniska samråd
 • Ansvarar för förvaltning av energi- och klimatrådgivning
 • Handlägger ärenden som rör bostadsanpassning
 • Ansvarar för den kommunala lantmäterimyndigheten

Sammanträdesdatum

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 31 mars
 • 28 april
 • 26 maj
 • 23 juni
 • 25 augusti
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 15 december

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur kommunstyrelsen har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser

Protokoll

Reglemente för byggnadsnämnden

Beslutad KF 1991-12-19 § 317, senaste ändring 2019-11-29, § 85
Gäller från och med ovanstående och tills vidare.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verkamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31
Nästa möte: 2021-10-27 klockan 09.00-12.00

Ledamöter i Byggnadsnämnden

NamnPartiUppdragOrt
Prytz, Jan M Ordf HALMSTAD
Luhanka, Fredrik S V ordf HALMSTAD
Cumtell, Anna-Lena M Ledamot HALMSTAD
Lindgren, Irene S Ledamot HALMSTAD
Henriksson, Christer C Ledamot HARPLINGE
Skoglund, Andréa SD Ledamot OSKARSTRÖM
Sernemyr, Christer S Ledamot GULLBRANDSTORP
Uvenfeldt, Louise M Ledamot HALMSTAD
Henriksen, Svein MP Ledamot GETINGE
Händig, Andreas M Ersättare HOLM
Albihn, Staffan S Ersättare HARPLINGE
Palm, Bengt Arne L Ersättare HALMSTAD
Jakobsson, Eva-Lena S Ersättare HALMSTAD
Glans, Micke KD Ersättare Getinge