• Halmstads webbplatser

Byggnads­nämnden

Byggnadsnämnden ansvarar bland annat för bygglov, geografisk information, fastighetsregistrering ärenden som gäller bostadsanpassning, det kommunala lantmäteriet, energi- och klimatrådgivning och tillståndslotsen.

Uppdrag

 • Arbetar för god byggnadskultur och en estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö
 • Ansvarar för prövning och hantering av bygglov och förhandsbesked
 • Ansvarar för frågor om start- och slutbesked, att fastställa kontrollplaner, genomföra tekniska samråd
 • Ansvarar för förvaltning av energi- och klimatrådgivning
 • Handlägger ärenden som rör bostadsanpassning
 • Ansvarar för den kommunala lantmäterimyndigheten

Sammanträdesdatum 2024

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 27 mars
 • 24 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 11 december

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att byggnadsnämnden kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur byggnadsnämnden har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser

Protokoll

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Byggnadsnämnden (BN)