Utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, studievägledning, ekonomiskt bistånd, insatser för nyanlända och daglig verksamhet.

Uppdrag

 • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar att nå egen försörjning.

Sammanträdesdatum 2022

 • 31 januari (inställt)
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 31 oktober
 • 28 november

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur kommunstyrelsen har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser med handling

Protokoll

Reglemente för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Beslutad KF 2010-0622 § 67 med senaste ändringen 2015-09-29 § 104.
Gäller från och med ovanstående och tills vidare.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verkamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN)