• Halmstads webbplatser

Kultur­nämnden

Kulturnämndens verksamheter berikar människors liv genom folkbibliotek, mötesplatser för unga, konst- och kulturverksamhet. Nämnden ansvarar också för stöd och bidrag till kulturföreningar och studieförbund samt samhällsvägledning på Medborgarservice Andersberg och Vallås.

Uppdrag

 • Kulturnämnden ansvarar för nio bibliotek, fem mötesplatser för unga, Medborgarservice Andersberg och Vallås, Mjellby konstmuseum, Halmstads konsthall och Kulturhuset Najaden.
 • Kulturnämnden ansvarar även för stöd till kulturlivet, stöd till studieförbunden, konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, kommunens konstsamling, utdelning av kulturpriser och kulturstipendium, namngivning av allmänna platser och beslutar om anslag till Hallands konstmuseum.
 • Kulturnämndens verksamheter ska använda kulturens kraft för kommunens vision och bidra till att kulturen spelar roll för hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Kulturen ska vara en självklar del av vardagen för kommuninvånarna och betydelsefull för kommunens utveckling och attraktivitet.

Sammanträdesdatum 2024

 • 25 januari
 • 29 februari
 • 28 mars
 • 22 april
 • 30 maj
 • 27 juni
 • 29 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 28 november
 • 19 december

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att kulturnämnden kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur kulturnämnden har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser med handling

Protokoll

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Kulturnämnden (KN)