Miljönämnden

Miljönämnden ansvarar för kommunens ansvarar för miljö- och hälsoskyddsarbetet i kommunen. Det innefattar bland annat hälsoskydd, livsmedelshygien, alkohol- och serveringstillstånd, miljöskydd, naturvård och långsiktig planering i syfte att bevaka miljö- och hälsoskyddsintressen. Det innebär bland annat beslut som rör olika tillstånd, miljöskydd och naturvård. 

Uppdrag

 • Skydda miljö och människors hälsa mot skador och olägenheter
 • Nämnden driver arbetet med tillsyn och beviljar tillstånd enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och alkohol- och tobakslagen
 • Ansvarar för tillsyn enligt strålskyddslagen
 • Nämnden ska också bidra till en modern och växande kommun för alla invånare

Sammanträdesdatum

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 23 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur kommunstyrelsen har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser

Protokoll

Reglemente för miljönämnden

Beslutad KF 1991-12-19 § 317 med senaste ändringen 2019-11-21 § 85.
Gäller från och med ovanstående och tills vidare.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verkamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31
Nästa möte: 2021-05-24 klockan 09.00-12.00

Ledamöter i Miljönämnden

NamnPartiUppdragOrt
Fallkvist, Anna M Ordf HARPLINGE
Grenlund, Leif S V ordf HALMSTAD
Smedberg, Anne-Maria M Ledamot HALMSTAD
Sörensen, Anna-Grethe S Ledamot OSKARSTRÖM
Rundqvist, Victor C Ledamot HALMSTAD
Josefsson, Johan SD Ledamot HALMSTAD
Alfredsson, Folke S Ledamot ELDSBERGA
Danielsson, Kaj KD Ledamot ÅLED
Westin, Ida MP Ledamot HALMSTAD
Ohlin, Lennart M Ersättare HALMSTAD
Öhrn, Emily S Ersättare HALMSTAD
Jörgensen, Fredrik C Ersättare SLÄTTÅKRA
Thomasson, Ulf S Ersättare HARPLINGE
Rosvall, Anne L Ersättare HALMSTAD