• Halmstads webbplatser

Miljönämnden

Miljönämnden ansvarar för kommunens för miljö- och hälsoskyddsarbete i kommunen. Det innefattar bland annat hälsoskydd, livsmedelshygien, alkohol- och tobakstillstånd, miljöskydd, naturvård och långsiktig planering i syfte att bevaka miljö- och hälsoskyddsintressen. Det innebär bland annat beslut som rör olika tillstånd, miljöskydd och naturvård.

Uppdrag

 • Skydda miljö och människors hälsa mot skador och olägenheter.
 • Nämnden driver arbetet med tillsyn och beviljar tillstånd enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och alkohol- och tobakslagen.
 • Ansvarar för tillsyn enligt strålskyddslagen.
 • Nämnden ska också bidra till en modern och växande kommun för alla invånare.

Sammanträdesdatum 2024

 • 29 januari
 • 26 februari
 • 25 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 9 december

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att miljönämnden kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur miljönämnden har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser med handlingar

Protokoll

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Miljönämnden (MN)