Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för olika tjänster som stödjer andra nämnders och bolags verksamheter.

Uppdrag

 • Arbetsplats- och fastighetsservice
 • Måltidstjänster
 • IT-tjänster och digital utveckling
 • Fordons-, åkeri- och logistiktjänster
 • Kundcentertjänster
 • Personaladministration och löner

Sammanträdesdatum

 • 15 februari
 • 15 mars
 • 12 april

 • 21 juni
 • 28-29 septembe
 • 18 oktober
 • 22 november
 • 20 december

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur kommunstyrelsen har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser med handling

Protokoll

Reglemente för servicenämnden

Beslutad KF 1991-12-19 § 317 med senaste ändringen 2019-11-21 § 317.
Gäller från och med ovanstående och tills vidare.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verkamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31
Nästa möte: 2021-06-21 klockan 13.00-16.00

Ledamöter i Servicenämnden

NamnPartiUppdragOrt
Svensson, Staffan C Ordf HARPLINGE
Löfdahl, Gun-Britt S V ordf HALMSTAD
Svensson, Annika M Ledamot HALMSTAD
Hadzalic, Kemal S Ledamot OSKARSTRÖM
Pahlm, John-Wilhelm C Ledamot HALMSTAD
Bram Pedersen, Sören SD Ledamot HALMSTAD
Edlund, Rose-Marie S Ledamot HALMSTAD
Blank, Lars-Erik M Ersättare HALMSTAD
Lövgren, Anders V Ersättare HALMSTAD
Feuerbach, Peter C Ersättare HALMSTAD
Kok, Tony S Ersättare HALMSTAD