Räddnings­nämnden

Räddningsnämnden svarar för räddningstjänsten i kommunen.

Uppdrag

  • Räddningsnämnden ansvarar bland annat för uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor exemplvis operativ räddningstjänst, tillsyn och tillstånd enligt dessa lagar.

Sammanträdesdatum

  • 28 januari
  • 25 mars
  • 27 maj
  • 26 augusti
  • 21 oktober
  • 9 december

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur kommunstyrelsen har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser med handling

Protokoll

Reglemente för räddningsnämnden

Beslutad KF 1991-12-19 § 317 med senaste ändringen 2012-12-28.
Gäller från och med ovanstående och tills vidare.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verkamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31
Nästa möte: 2021-05-27 klockan 09.15-12.00

Ledamöter i Räddningsnämnden

NamnPartiUppdragOrt
Östlund, Henrik KD Ordf HALMSTAD
Lingford Hultin, Pernilla S V ordf KVIBILLE
Carlström, Linda Marie M Ledamot HALMSTAD
Berg, Reidar S Ledamot HALMSTAD
Sutinen, Johan M Ledamot HALMSTAD
Björk, Lars SD Ledamot HALMSTAD
Petersson, Kim S Ledamot OSKARSTRÖM
Lindblom, Mats L Ersättare HALMSTAD
Ohlsson, Anna S Ersättare HALMSTAD
Forsberg Harila, Sandra KD Ersättare OSKARSTRÖM
Strandberg, Andreas S Ersättare GULLBRANDSTORP