• Halmstads webbplatser

Hemvårds­nämnden

Hemvårdsnämnden ansvarar för äldre personers behov av vård, omsorg, boende och aktivitet.

Uppdrag

 • Ansvarar för äldreomsorgen och hälso- och sjukvården inom äldreomsorgen.
 • Ansvarar för hälso- och sjukvården inom arbetslivsnämndens och socialnämndens ansvarsområden.

Sammanträdesdatum 2024

 • 24 januari
 • 28 februari
 • 20 mars
 • 24 april
 • 22 maj
 • 26 juni
 • 28 augusti
 • 18 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 19 december

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att hemvårdsnämnden kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur hemvårdsnämnden har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser

Protokoll

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Hemvårdsnämnden (HN)