Hemvårds­nämnden

Hemvårdsnämnden ansvarar för äldre personers behov av vård, omsorg, boende och aktivitet.

Uppdrag

 • Ansvarar för äldreomsorgen och hälso- och sjukvården inom äldreomsorgen.
 • Ansvarar för hälso- och sjukvården inom arbetslivsnämndens och socialnämndens ansvarsområden.

Sammanträdesdatum

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 29 mars
 • 28 april
 • 26 maj
 • 30 juni
 • 25 augusti
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 22 december

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur kommunstyrelsen har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser

Protokoll

Reglemente för hemvårdsnämnden

Beslutad KF 1991-12-19 § 317, senaste ändring 2011-12-20, §§ 142-143
Gäller från och med ovanstående och tills vidare.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verkamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31
Nästa möte: 2021-10-27 klockan 09.45

Ledamöter i Hemvårdsnämnden

NamnPartiUppdragOrt
Mankell, Ann-Charlott M Ordf HALMSTAD
Henriksson, Rose-Marie S V ordf HALMSTAD
Nilsson, Ann-Kristin M Ledamot HALMSTAD
Ihlström, Per S Ledamot HALMSTAD
Svensson, Lars-Roland C Ledamot OSKARSTRÖM
Bouvin, Else-Marie SD Ledamot HALMSTAD
Malmberg, Åsa S Ledamot HALMSTAD
Rask, Joakim M Ledamot HALMSTAD
Nilsson, Bobbo KD Ledamot HALMSTAD
Schütt, Willy V Ledamot HALMSTAD
Mellåker, Kenneth L Ledamot HALMSTAD
Johansson Sävborg, Annika C Ersättare HOLM
Claesson, Jan S Ersättare HALMSTAD
Carlsson, Per L Ersättare HALMSTAD
Magnusson Westin, Eva S Ersättare HALMSTAD
Weibull Johansson, Lena KD Ersättare HAVERDAL
Adler, Roland SD Ersättare HALMSTAD