• Halmstads webbplatser

Barn- och ungdoms­nämnden

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Nämndens ansvarar även för Halmstads kulturskola, teknik- och entreprenörsskolan KomTek och öppna förskolor.

Uppdrag

 • Ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
 • Ansvarar för Halmstads kulturskola, teknik- och entreprenörsskolan KomTek och öppna förskolor

Sammanträdesdatum 2024

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 27 mars
 • 24 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 18 december

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att barn- och ungdomsnämnden kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur barn- och ungdomsnämnden har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser med handling

Protokoll

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Barn- och ungdomsnämnden (BUN)

Kontaktpolitiker för förskolor och skolor

Verksamhetsområdena Furulund, Kärleken, Kulturskolan, Oskarström och Vallås

Kontaktpolitiker för dessa områden:

Verksamhetsområdena Andersberg, Fyllinge, Gullbrandstorp och Frösakull, Komtek, Snöstorp, Söndrum och Trönninge

Kontaktpolitiker för dessa områden:

Verksamhetsområdena Nissan, Norrort, Nygård och Resurscentrum Kärnhuset

Kontaktpolitiker för dessa områden: