Barn- och ungdoms­nämnden

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Nämndens ansvarar även för Halmstads kulturskola, teknik- och entreprenörsskolan KomTek och öppna förskolor.

Uppdrag

 • Ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
 • Ansvarar för Halmstads kulturskola, teknik- och entreprenörsskolan KomTek och öppna förskolor

Sammanträdesdatum

 • 20 januari
 • 17 februari
 • 24 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att barn- och ungdomsnämnden kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur barn- och ungdomsnämnden har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser med handling

Protokoll

Reglemente för barn- och ungdomsnämnden

Beslutad KF 2018-09-25 § 82.
Gäller från och med ovanstående och tills vidare.

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verkamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31
Nästa möte: 2021-10-20 klockan 09.00-16.00

Ledamöter i Barn- och ungdomsnämnden

NamnPartiUppdragOrt
Aldrin, Lovisa L Ordf HALMSTAD
El Hayek, Lars - V ordf HALMSTAD
Magnusson, Pehr M Ledamot HALMSTAD
Nilsberth, Inga-Lill S Ledamot HALMSTAD
Lindgren, Simon M Ledamot HALMSTAD
Nilsson, Anton SD Ledamot HALMSTAD
Jeppesen, Magnus S Ledamot HALMSTAD
Uppman, Peter C Ledamot HALMSTAD
Stag, Catrin L Ledamot ELDSBERGA
Löberg Erlandsson, Sandra S Ledamot HALMSTAD
Rosenberg Bodmar, Johnny KD Ledamot HALMSTAD
Zsoldos, Charlott V Ledamot HALMSTAD
Ahlqvist, Andreas SD Ledamot HALMSTAD
Danielsson, Ann-Christin L Ersättare HALMSTAD
Sjöstedt, Jenny S Ersättare HALMSTAD
Nordholm, Kerstin M Ersättare HALMSTAD
Oskarsson, Mats Ola S Ersättare HALMSTAD
Geijer, Jessica C Ersättare HALMSTAD
Cserti, Georg SD Ersättare HALMSTAD
Chowdary, Pernilla V Ersättare HALMSTAD