• Halmstads webbplatser

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Nämnden ansvarar även förebyggande och med uppsökande verksamhet.

Uppdrag

 • Stöd och förebyggande insatser till personer med beroendeproblematik eller psykisk funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen samt lagen om vård av missbrukare.
 • Stöd och förebyggande insatser till barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd på grund av sociala problem eller relationsproblematik utifrån lagen om vård av unga.

Sammanträdesdatum 2024

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 20 mars
 • 24 april, 22 maj
 • 12 juni
 • 28 augusti
 • 18 september
 • 23 oktober,
 • 20 november
 • 11 december

Handlingar och protokoll

Kallelse och handlingar är det beslutsunderlag som skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet. Detta innebär att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan fatta annat beslut än det som är föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

I protokollet kan du läsa hur kommunstyrelsen har beslutat i de olika ärendena. Protokollet läggs ut när det är justerat, senast två veckor efter sammanträdet.

Handlingar som publiceras på kommunens webbplats är inte alltid fullständiga. Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser med handling

Protokoll

Söker du tidigare handlingar och protokoll?

Vi publicerar för innevarande år samt ett år tillbaka. Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll från tidigare år, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Socialnämnden (SN)