Nämnden för överförmyndare i samverkan

Nämnden för överförmyndare i samverkan ansvarar för att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Nämndens verksamhet styrs av föräldrabalken. Om du inte är nöjd med de beslut som fattas av överförmyndarnämnden kan överklaga hos tingsrätten.

Halmstads, Hyltes, Laholm och Båstads kommuner har en gemensam nämnd inom överförmyndarverksamheten. Länsstyrelsen har i sin tur tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Nämnden ska fullgöra de samverkande kommunernas uppgifter som enligt lag eller författning åligger överförmyndaren.

Uppdrag

 • Besluta i strategiska och övergripande frågor och beslut som inte kan delegeras till tjänstepersoner.

Sammanträdesdatum 2022

 • 13 december

Sammanträdesdatum 2023

 • 24 januari
 • 28 februari
 • 30 mars
 • 25 april
 • 30 maj
 • 20 juni
 • 28 augusti
 • 28 september
 • 31 oktober
 • 28 november
 • 14 december

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i samverkan

Beslutad KF 2018-09-25 § 85 i Halmstads kommun
Gäller från och med ovanstående och tills vidare.

Söker du handlingar och protokoll?

Vill du ha kallelser, handlingar och protokoll, kontakta kommunen.

Vill du ta del av verksamhetsplan och verkamhetsberättelse?

Vill du ta del av nämndens verksamhetsplan eller verksamhetsberättelse, kontakta kommunen.

Ledamöter och ersättare

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Nämnden för överförmyndare i samverkan (ÖIS)