• Halmstads webbplatser

Samverkans­nämnder

Tillsammans med Region Halland och länets övriga kommuner har Halmstad två samverkansnämnder inom vård- och omsorgsområdet.

Patientnämnden

Nämnden informerar och vägleder kostnadsfritt patienter och närstående i kontakt med vården. Patientnämnden Halland arbetar med frågor som rör all offentligt finansierad hälso-, sjuk- och tandvård i Halland samt den hälso- och sjukvård som ges inom kommunen. Har du synpunkter på den vård och behandling du fått? Vänd dig då i första hand till den enhet som du varit i kontakt med. Om ni inte tillsammans kan klara ut det som orsakat ditt missnöje kan du vända dig till Patientnämnden Halland för att få råd.

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som du får i din bostad. Kriterierna för att få hemsjukvård är lika i hela Halland.

Nämnden har också till uppgift att bland annat att besluta om vilka hjälpmedel som ska finnas för patienterna och reglerna kring hjälpmedel i Halland.