• Halmstads webbplatser

Att välja utförare av hemtjänst

Halmstads kommun tillämpar valfrihet i hemtjänsten enligt LOV, Lagen om valfrihetssystem. Det innebär att du kan välja vem som ska utföra dina beviljade insatser som du får under dagtid, klockan 07–23.

När du beviljas insatser i form av hemtjänst så kommer biståndshandläggaren att ge dig information om valfrihetssystemetet och vilka leverantörer du kan välja mellan. Gör du inte ett aktivt val blir du tilldelad en utförare utifrån en turordningslista.

På natten är det kommunens verksamhet som hjälper dig.

Vill du byta utförare av hemtjänst, kontakta din handläggare.

Turordningslista för 2023–2024

Oavsett vilken leverantör du väljer ska du få god kvalitet på tjänsterna. Kommunen säkerställer det genom att alla utförare måste uppfylla ett antal krav. Kommunen följer också regelbundet upp och utvärderar leverantörernas verksamhet. Om du vill ha mer information, kontakta respektive leverantör enligt listorna nedan.

Vilka leverantörer av hemtjänst du kan välja, beror på:

  • var du bor
  • om leverantören har utrymme.

Hemtjänstområden

Titta först i kartan vilket område du tillhör. Under kartan finns en lista över vilka utförare som är valbara i ditt område.

Utförare som går att välja i ditt område

Här kan du läsa mer om varje utförare innan du gör ditt val.

Jämför hemtjänst

Du kan jämföra utförare som finns i ditt område i Socialstyrelsens Äldreguide.