Attendo hemtjänst

Attendo är en av de utförare av hemtjänst som du kan välja. Här finns en presentation och kontaktuppgifter.

Geografiskt verksamhetsområde

Söndrum, Karl XI, Västersol–Akvarellen, Gamletull–Holm, Nyatorp–Gustafsfält, Snöstorp–Vallås, Nyhem, Linehed–Eldsberga.

Tjänster som erbjuds

  • Serviceinsatser
  • Omsorgsinsatser

Omsorg erbjuds alla veckodagar 07.00–23.00 och serviceinsatser erbjuds måndag till fredag 07.00–19.00. Vi utför då beviljade insatser som personlig omsorg, tvätt, städ, inköp, apoteksärenden, ledsagning och social samvaro.

Tilläggsstjänster

Vi erbjuder ett stort utbud av hushållsnära tjänster som till exempel fönsterputsning, städning, snöskottning, gräsklippning. För mer information läs gärna på www.attendo.se eller kontakta oss direkt.

Presentation

Välkommen till Attendo Hemtjänst i Halmstad. När du väljer Attendo så väljer du Nordens ledande privata utförare inom vård och omsorg. Under de 30 år vi varit verksamma har vi byggt upp en stabil grund att stå på! I Halmstad har vi bedrivit hemtjänst sedan 2003. Från början bedrevs verksamheten i mindre skala, kring Gamletulls-området, men sedan LOV tillträdde gavs alla en möjlighet att välja oss.

Vi bedriver verksamheten efter Attendos tre ledord: Kompetens, Engagemang och Omtanke. Vår vision, "Att Stärka Individen", är drivkraften i vårt arbete och vi strävar alltid efter att anpassa oss till kundens behov och önskemål. Att du som kund bemöts av ett leende och ett trevligt och professionellt bemötande är en självklarhet för oss! Vi bär alltid arbetskläder och ID-bricka.

Kompetens

Vi som arbetar inom hemtjänsten är erfaren personal med utbildning och kompetens inom äldrevård.

Kontakt

För allmänna frågor om hemtjänst, kontakta kommunen.