• Halmstads webbplatser

Halmstadhjälpen

Halmstadhjälpen AB är en av de utförare som du kan välja. Här finns en presentation och kontaktuppgifter.

Geografiskt verksamhetsområde

Söndrum, Karl XI, Västersol–Akvarellen, Gamletull–Holm, Nyatorp–Gustafsfält, Snöstorp–Vallås, Nyhem, Linehed–Eldsberga.

Tjänster som erbjuds

Halmstadhjälpen utför hemtjänstinsatser i form av omsorg (personlig hygien, på- och avklädning med mera), delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser samt service (tvätt, städ, inköp med mera).

För att skapa större trygghet och kontinuitet kommer du att få en kontaktpersonal som kommer ha huvudansvaret och hålla ihop utförandet av insatserna hos dig.

Tilläggsstjänster

Halmstadhjälpen erbjuder även hushållsnäratjänster för personer utan bistånd från kommunen. Hushållsnäratjänster kan exempelvis vara storstäd, fönsterputs och social samvaro.

Presentation

Halmstadhjälpen AB har personal med flerårig erfarenhet av socialt arbete av olika slag, även hemtjänst. Vi jobbar för att skapa goda och professionella relationer till er alla våra kunder, och på så viss skapar vi vidare tillit, trygghet och tydlighet.

Vi värnar högt om den personliga integriteten och självbestämmanderätten för alla våra kunder. Vårt dagliga arbete utgår och utformas alltid i samråd med dig som kund.

Kompetens

Vår strävan är att alltid ha personal med adekvat utbildning och rätt kompetens för utförandet av insatserna. Vi värdesätter mångfald och eftersträvar en jämn könsfördelning.

Kontakt

För allmänna frågor om hemtjänst, kontakta kommunen.