• Halmstads webbplatser

Halmstads kommuns hemtjänst

Halmstads kommuns hemtjänst (hemvårdsförvaltningen) är en av de utförare du kan välja. Här finns en presentation och kontaktuppgifter.

Geografiskt verksamhetsområde

Kommunen utför omsorgs- och serviceinsatser i hela kommunen.

Tjänster som erbjuds

  • Serviceinsatser
  • Omsorgsinsatser

Halmstad kommuns hemtjänst utför service- och omsorgsinsatser samt delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser under dygnets alla timmar.

Tilläggsstjänster

Halmstads kommun har inte rätt att erbjuda tilläggstjänster.

Presentation

Vi är kommunens egen utförare av hemtjänstinsatser och i vårt arbete är dina behov och din trygghet viktiga. Vi erbjuder dig en kontaktperson som har huvudansvaret för att ta tillvara dina intressen och önskemål. Dina beviljade hemtjänstinsatser utformas i samråd mellan dig och din kontaktperson i en så kallad genomförandeplan. När denna görs har du möjlighet att ta med en anhörig eller annan närstående om du så önskar.

Vi samarbetar med övriga verksamheter inom hemvårdsförvaltningen, som exempelvis nattpatrull, sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter.

Vi arbetar över hela Halmstads kommun och personalen utgår från 24 geografiska områden. Inom Halmstads kommuns hemtjänst utförs dagligen mer än 5000 besök av våra ca 700 tillsvidareanställda personal, som alla har en gedigen kunskap och erfarenhet inom äldreomsorg.

Kompetens

Halmstads kommuns hemtjänst har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med service- och omsorgsinsatser i kunders hem. Personalen är undersköterskor eller vårdbiträde med god kompetens inom äldreomsorgsarbete. Vi har kontinuerlig kompetensutveckling och arbetar aktivt med välfärdsteknologi. Inom hemtjänsten värdesätts personal som är flerspråkig och har kunskap om olika kulturer.

Övrig information

Halmstads kommuns hemtjänst värnar om kundernas säkerhet och omvårdnadspersonalen bär identitetsbricka med foto och namn. Verksamheten arbetar efter ledorden mod och nytänk och tar tacksamt emot synpunkter, detta då vi ständigt värnar om att upprätthålla en upplevd god kvalitet.

Grunden i vårt arbete utgår från vår gemensamma värdegrund: ”Vi i hemvården skapar tillit genom ett professionellt förhållningssätt med respekt för allas lika värde och med ett ödmjukt bemötande i det dagliga arbetet.”

Kontakta oss

Telefon
035-13 70 00 (kundcenter)
Fråga efter enhetschef i ditt geografiska område.

E-postadress
hemvardsforvaltningen@halmstad.se

Postadress
Halmstads kommun, hemvårdsförvaltningen
Box 271
301 07 Halmstad

För allmänna frågor om hemtjänst, kontakta kommunen.