• Halmstads webbplatser

Alfa Hemtjänst

Alfa Hemtjänst AB är en av de utförare som du kan välja. Här finns en presentation och kontaktuppgifter.

Geografiskt verksamhetsområde

Söndrum, Karl XI, Västersol–Akvarellen, Gamletull–Holm, Getinge–Haverdal, Oskarström, Nyatorp–Gustafsfält, Snöstorp–Vallås, Nyhem, Linehed–Eldsberga.

Tjänster som erbjuds

Omsorgs- och serviceinsatser samt delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ett nära samarbete med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller dietist. Vi har även ett gott samarbete med demensteamet som kontinuerligt handleder personalen i demenskunskap.

Tilläggsstjänster

Vi erbjuder många tilläggstjänster med RUT-avdrag så som storstädning, fönstertvätt, klädvård, tvätt, matlagning, promenad med hunden, trädgårdsarbete, snöskottning, hårklippning etc. Vill du veta mer om vilka tilläggstjänster vi erbjuder och vad de kostar? Kontakta oss så berättar vi mer.

Presentation

Alfa Hemtjänst AB erbjuder omsorg anpassad efter dig som individ. Det innebär att stöd, omvårdnad och service utgår från dina behov, förutsättningar och önskemål. Det är särskilt viktigt för oss att värna och respektera var och ens rätt till privatliv. Kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning är ledord för oss. Vår målsättning är att stärka dig till ett självständigt och meningsfullt liv med möjlighet att bo kvar hemma så länge du önskar.

Du kommer att bli erbjuden en kontaktperson som tillsammans med dig upprättar en genomförandeplan. Av planen ska det framgå dina behov och önskemål, både fysiska, sociala, psykiska och existentiella. Kontinuiteten i relationen är viktig för oss och vi strävar alltid att kunden får samma personal. Vi tillgodoser även behov av stöd till anhöriga och närstående, då vi ser dem som en stor resurs.

Kompetens

Verksamheten har en omfattande kompetens inom äldreomsorg och social omsorg. Vår personal vidareutbildas kontinuerligt för att du ska kunna få rätt hjälp utifrån dina individuella behov. Vi har ständigt kompetensutveckling inom områden som demens, nutrition, förflyttningsteknik, vardagsrehabilitering och psykisk funktionsnedsättning.

Området psykisk ohälsa ligger ledning särskilt varmt om hjärtat, det finns en bred erfarenhet från detta. Speciella krav kommer att bemötas med kunskap och erfarenhet. Vi strävar även för att den enskilde kunden ska få hjälp av personal som talar den enskildes modersmål.

För ytterligare information vänligen kontakta oss.

Övrigt

För att du ska känna dig trygg bär vår personal ID-brickor samt väl synlig namnskylt. Vi hanterar klagomål och synpunkter på ett effektivt sätt med ändamålet att kontinuerligt förbättra de utförda tjänsterna. Dina åsikter, synpunkter eller klagomål gällande vårt arbete är viktigt och du är alltid välkommen att kontakta oss. Vi garanterar dig inflytande, delaktighet och trygghet.

Kontakt

För allmänna frågor om hemtjänst, kontakta kommunen.