• Halmstads webbplatser

Att ha hemtjänst och hjälp nattetid

Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma när du behöver stöd för att klara vardagen eller hjälp med din personliga omsorg. På natten har du möjlighet till personligt besök eller trygghetskamera.

Hemtjänsten är ett komplement till det du klarar av själv. Insatserna kan vara allt från enklare serviceinsatser till personlig omsorg med omfattande sjukvårdsinsatser. Vi erbjuder flexibilitet inom ditt biståndsbeslut, vilket innebär att du har inflytande och möjlighet att tillsammans med hemtjänstleverantören utforma dina beiljade insatser. Du kan ansöka om regelbundna insatser alla tider på dygnet.

Vilken hjälp du kommer få beslutas av biståndshandläggare, som utgår från rätten till en skälig levnadsnivå enligt Socialtjänstlagen.

I hemtjänsten arbetar omsorgspersonal samt servicepersonal. Om du är inskriven i hemsjukvården kan du också få hjälp av legitimerad personal som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Ansök om hemtjänst

Detta ingår i hemtjänst

Personlig omsorg

Personlig omsorg innebär stöd och hjälp vid förflyttning, klädsel och hygien. Du har också möjlighet till regelbunden tillsyn för att känna trygghet i bostaden.

Omsorgspersonalen kan följa med på promenader, ärenden eller hjälpa dig till aktiviteter. Hjälpen kan även bestå av träning och aktivering för att du ska bibehålla förmågan att klara din vardag.

Du kan få hjälp med alla måltider, såsom frukost, lunch och kvällsmat samt mellanmål. Personalen tillagar inte huvudmålet men du kan få hjälp att värma färdiglagad mat. Du kan även mot en kostnad få kyld mat distribuerad hem till bostaden en gång i veckan.

Hjälp på natten med personligt besök eller trygghetskamera

Hemtjänstinsatser kan även beviljas nattetid. Du kan välja mellan en trygghetskamera eller fysiskt besök. Du får samma trygghet och hjälp vid båda alternativen. Hur ofta tillsynen ska ske, beror på vad du har fått beviljat från kommunens biståndshandläggare.

Trygghetskamera passar dig som sover dåligt, är lättväckt eller inte vill ha ett personligt besök på natten. Även risken för fallolyckor minskar då du inte blir störd på natten.

Trygghetskameran sätts upp i ditt hem och används för att göra en nattlig tillsyn på distans, via dator. Om kameran visar att du inte är i sängen, görs en ny digital tillsyn efter 20–30 minuter. Om du fortfarande inte syns via kameran då, åker nattpatrullen direkt hem till dig.

Kameran är endast påslagen vid den tidpunkt tillsynen görs enligt överenskommelse. I övrigt är den alltid avstängd. Kameran eller personalen kan inte spara eller lagra bilder, ljud eller filmmaterial. All tillsyn registreras med tidpunkt, hur länge tillsynen varat samt vem som har gjort tillsynen. Det är endast ett fåtal av nattpatrullens personal som har behörighet att göra tillsynerna.

Insatser på natten utförs av kommunens verksamhet. Det kostar inget extra att ha trygghetskamera.

Om du vill byta mellan fysisk tillsyn och trygghetskamera, kontakta kommunen eller prata med din personal.

Inköp

Inköp utförs via e-handel en gång i veckan. Du gör din beställning digitalt tillsammans med omvårdnadspersonal från hemtjänsten. Har du frågor, kontakta hemtjänstutföraren.

Städning

Städning utförs varannan vecka. Städning omfattar två rum och kök, hall samt badrum. För hushåll med två personer i skilda sovrum städas tre rum och kök, hall och badrum. Har du fler rum att städa behöver du anlita en privat utförare (se längre ner).

Tvätt och klädvård

I service ingår tvätt och klädvård. Det finns även möjlighet att hyra sänglinne och handdukar, så kallat bäddpaket, mot en avgift.

Tilläggstjänster

Hos vissa privata utförare kan du köpa tilläggstjänster. Det kan vara hushållsnära tjänster av olika slag som inte ingår i ditt bistånd. Om du vill ha en syssla utförd som inte omfattas av ditt bistånd, beställer du och betalar för tilläggstjänster direkt till företaget enligt deras prislista. Vilka tilläggstjänster som erbjuds går att läsa på varje utförares presentation.

Avgift

Din hemtjänstavgift är densamma oavsett om du väljer kommunens hemtjänst eller någon annan leverantör. Det är kommunen som skickar faktura på avgiften oavsett vem som levererar tjänsten.

Kontinuitet inom hemtjänsten

Under 2022 träffade hemtjänstkunder i genomsnitt 12 olika personal under en tvåveckorsperiod. Att mäta hur många olika personer du träffar under 14 dagar är det vanligaste sättet att mäta personalkontinuitet inom hemtjänsten.

Hur många personal du får träffa påverkas av hur mycket stöd och hjälp du har i hemmet, men även delegerade och avancerade läkemedelsinsatser eller sjukfrånvaro.

Ett komplement eller alternativ till hemtjänst är hushållsnära servicetjänster, som du kan beställa av företag som kommunen har avtal med.

Du erbjuds en fast omsorgskontakt

Vid beslut om hemtjänstinsatser kommer du att erbjudas en fast omsorgskontakt av din utförare. Tillsammans gör ni en genomförandeplan där ni planerar och beskriver upplägget av dina hemtjänstinsatser. Din anhörig eller ditt ombud kan vara med när ni gör din genomförandeplan, om du önskar.

Din fasta omsorgskontakt fungerar som en länk mellan dig eller ditt ombud och hemtjänsten. Med en fast kontakt kan du som kund känna dig trygg och få en mer individanpassad omsorg genom kontinuitet och samordning.

Valfrihet – du väljer utförare

Halmstads kommun tillämpar valfrihet i hemtjänsten enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Det innebär att du kan välja vem som ska utföra dina beviljade insatser.