• Halmstads webbplatser

Boende­stöd för dig med funktions­nedsättning

Med boendestöd får du hjälp att stärka din förmåga att klara vardagen i hemmet och ute i samhället.

Beroende på dina behov, kan du få motiverande och praktisk hjälp. Du kan till exempel få träna på att planera och genomföra vardagssysslor tillsammans med personalen. Du kan även få hjälp i kontakten med myndigheter och aktiviteter utanför hemmet.

I vissa verksamheter finns boendestödsbaser där du kan umgås med andra som också har boendestöd. Det finns flera grupper med boendestöd på olika ställen i Halmstad.

Insatsen är kostnadsfri.

Ansök om boendestöd

När du har skickat in din ansökan, utreder och bedömer en socialsekreterare ditt behov. Du får därefter ett skriftligt beslut. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga inom 3 veckor från det datum då du fick beslutet. Hur det går till står i beslutet.