• Halmstads webbplatser

A&A Hemtjänst

A&A Hemtjänst i Halland är en av de utförare som du kan välja. Här finns en presentation och kontaktuppgifter.

Geografiskt verksamhetsområde

Karl XI, Västersol–Akvarellen, Gamletull–Holm, Nyatorp–Gustafsfält, Snöstorp–Vallås, Nyhem, Linehed–Eldsberga.

Tjänster som erbjuds

A & A Hemtjänst i Halland erbjuder service- och omsorgsinsatser.

Tilläggsstjänster

A & A Hemtjänst i Halland erbjuder även hushållsnära tjänster. För mer information, besök www.aahemtjanst.se Länk till annan webbplats..

Presentation

A & A Hemtjänst i Halland är ett tjänsteföretag inom äldreomsorgen i Halmstad kommun. Med hjälp av medarbetare vars arbete präglas av lång erfarenhet inom vård och omsorg, där empati och lyhördhet är självklarhet, kan vi erbjuda bästa möjliga service och omsorg till äldre och funktionshindrade i Halmstad kommun.

Vår verksamhet kännetecknas av den lokala förankringen och det personliga bemötandet. Du kommer att ha en egen kontaktman i företagets personalgrupp som inger förtroende för Dig och Dina närstående. Med rätt erfarenhet och utbildning kommer vi att ansvara för den enskildes trivsel och trygghet.

Kompetens

Vi har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst, personlig assistans och gruppbostäder både som markpersonal och bemanningsansvariga. Vi är professionella och kräver detsamma av våra medarbetare och samarbetspartners. Vi kvalitetssäkrar vår personal genom adekvat utbildning, drog- och alkoholpolicy samt kontroll på brottsregistret. Med detta försöker vi säkra att rätt personer kommer till ditt hem.

Vår verksamhet ska utgå ifrån den enskildes önskan så att vi gör en individanpassad rekrytering, om önskan finns kanske till och med hemspråkstalande medarbetare, men kravet är att dessa medarbetare ska ha kompetens som sjuksköterska, undersköterska eller erforderlig erfarenhet inom hemtjänst.

Övrigt

A & A Hemtjänst i Halland kommer alltid med stort ansvar att stå till förfogande för den enskilde, som med delaktighet och engagemang ska kunna påverka framtiden, där de äldre i större utsträckning kommer att behöva mer stöd och insatser, mer socialt umgänge och mer tid till ett aktivt deltagande i samhällslivet. Den enskildes välbefinnande är vår framgång och glädje. Vi kommer att göra allt för att du som kund skall trivas med att få hjälp av oss.

Alla är hjärtligt välkomna att höra av sig till oss.

Kontakt

För allmänna frågor om hemtjänst, kontakta kommunen.