• Halmstads webbplatser

Daglig verksamhet – gör anmälan och ändra uppgifter

Här kan du anmäla en ny deltagare till daglig verksamhet. Här meddelar du också ändringar för en befintlig deltagare: Adress, bankuppgifter eller ny god man.

Gör anmälan eller ändra uppgifter

Om du som är god man ska skicka in ändringarna åt din huvudman, behöver du bifoga kopia av registerutdrag om ställföreträdarskap.