• Halmstads webbplatser

Daglig verksamhet – meddela ändrade uppgifter

Du som deltar i daglig verksamhet ska meddela kommunen om du eller din gode man har flyttat, om du har bytt bankkonto eller har fått en ny god man.

Meddela ändrade uppgifter

För dig som är god man

Om du som är god man ska skicka in ändringarna åt din huvudman, behöver du bifoga kopia av registerutdrag om ställföreträdarskap.