• Halmstads webbplatser

Vårdhund – skicka bedömnings­underlag som professionell

Här kan du skicka ett bedömningsunderlag till vårdhundsteamet.

Bedömningsunderlag

Inför insats av vårdhund
BPSD-skattning skall vara gjord (för de enheter som har en BPSD-administratör).