• Halmstads webbplatser

Insatser för äldre och personer med funktions­nedsättning – ansök om bistånd

Här kan du göra en samlad ansökan om flera biståndsinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning: Hemtjänst, trygghetslarm, särskilt boende, dagverksamhet, växelvård och korttidsboende för äldre.

När du har skickat in din ansökan tar en biståndshandläggare kontakt med dig för att prata om vilken hjälp du behöver. Handläggaren gör en bedömning om vad du kan få för hjälp.

Ansök i första hand via e-tjänsten nedan. Det är du som har behov av insatserna som gör ansökan. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta kommunen för att få en blankett.

Förenklad ansökan

Om du endast ska ansöka om trygghetslarm eller matdistribution kan du göra en förenklad ansökan:

Ansök om bistånd

Om du vill ansöka om en plats på särskilt boende eller ansöka om trygghetslarm, hemtjänst eller matdistribution krävs ett biståndsbeslut. Här kan du göra en samlad ansökan för en eller flera av insatserna:

Ansök om bistånd

Har du frågor om hur ansökan går till, kontakta kommunen.

Läs mer om biståndsinsatserna du kan ansöka om

Ansök om äldrelägenhet

Insatser du inte behöver ansöka om bistånd för

När du har skickat in din ansökan

När din ansökan har kommit in, kommer en handläggare att kontakta dig för att prata med dig om vilken hjälp du behöver. Utifrån det gör handläggaren en bedömning om vilka insatser du kan få.

Du kommer att få ett skriftligt biståndsbeslut på din ansökan. Handläggningstiden kan variera mellan en till sex veckor. I vissa fall kan det ta längre tid. I beslutet ser du vilken hjälp du har fått beviljad eller varför du har fått avslag. I samband med avslaget får du information om hur du överklagar. Kommunen är enligt lag skyldig att hjälpa dig att överklaga, om du behöver det.

Socialtjänstlagen säger att alla har rätt till skälig levnadsnivå, och det är den lagen som styr biståndsbeslutet.

Hur lång tid det tar att få din insats varierar, beroende på vilken typ av hjälp det är.

Din hemförsäkring kan påverkas av dina insatser

Om du får en insats beviljad där du behöver lämna ifrån dig en nyckel till din bostad, exempelvis hemtjänst, hemsjukvård eller trygghetslarm, kan det påverka din hemförsäkring. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om hur just din hemförsäkring påverkas.