Stöd till dig som har demens

Om du eller någon i din omgivning besväras av minnessvikt eller får en demensdiagnos är du välkommen att vända dig till demensteamet för att få råd och stöd.

Demens är ett sjukdomstillstånd som drabbar hjärnan och medför olika symtom som nedsatt minne, tanke-, språk-, orienterings- eller praktisk förmåga.

Det finns även tillstånd som ibland liknar demens, exempelvis depression, förvirring eller bristtillstånd som går att bota.

Det är viktigt att göra en demensutredning för att kunna fastställa rätt diagnos och för att du ska kunna erbjudas rätt behandling och anpassade hjälpinsatser.

Demensteamet består av en undersköterska och en sjuksköterska. De erbjuder:

  • Råd och information
  • Stödsamtal
  • Hembesök
  • Aktivitets- och funktionsbedömning
  • Samtals- och aktivitetsgrupper
  • Anhöriggrupper
  • Undervisning om demens
  • Insats av ett vårdhundsteam

Du kan få tips av demensteamet i sociala medier:

Följ demensteamet på Instagram

Vill du veta mer, kontakta kommunen.