• Halmstads webbplatser

Pool

En pool kan kräva bygglov, marklov eller anmälan. Det är viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den.

Behöver jag bygglov?

Du behöver oftast inte söka bygglov för att bygga en pool, om den är nedsänkt och i jämnhöjd med marken runt om. Men beroende på hur poolens utseende och konstruktion ser ut och om du bygger en altan eller ett plank, kan det krävas bygglov.

Det kan också behövas marklov om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt. Tänk på hur du utformar och placerar din pool eftersom det oftast krävs bygglov för att bygga ett pooltak, oavsett om det är fast eller skjutbart.

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Det kan krävas en anmälan om du ska ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Du gör vatten- och avloppsanmälan hos Laholmsbuktens VA AB Länk till annan webbplats..

Lagar kräver skydd vid bassängen

Det är också viktigt att du bygger poolen barnsäkert och har ett bra skydd runt och över den. I både bygglagstiftningen (Boverkets byggregler) och i ordningslagen finns bestämmelser om skydd mot drunkning.

Lämplig skyddsanordning kan vara:

  • Ett minst 0,9 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Du som är fastighetsägare ansvarar för säkerheten. Du kan välja andra lösningar men du måste kunna visa att de håller minst samma säkerhetsnivå som exemplen ovan.

Fylla och tömma din pool, utomhusspa eller badtunna

Tänk på att om du använder kranvatten för att fylla din pool så fyller du den med dricksvatten – ett av våra viktigaste livsmedel. Var vattensmart och fyll din pool med tekniskt vatten istället. Det beställer du hos en firma som har spolbilar, till exempel de som utför slamsugningstjänst och som kan leverera vatten i sina tankar.

Du kan också hämta tekniskt vatten själv hos LBVA:s vattentankstationer Länk till annan webbplats.. Tekniskt vatten är inte behandlat, men rent nog att bada i.

På LBVA: s webbplats finns tips på hur du fyller och tömmer din pool. Länk till annan webbplats.