Inreda ytterligare bostad i enbostadshus

I ett enbostadshus får du inreda ytterligare en bostad utan bygglov. Bostaden ska uppfylla alla krav i lagar och föreskrifter som generellt gäller för bostäder.

Du behöver göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked av oss innan du får börja bygga.

Gör anmälan