Takkupa

Har du ett en- eller tvåbostadshus får du bygga en eller två takkupor utan bygglov, men det finns begränsningar på hur stora ingrepp du får göra utan att söka bygglov.

Takkuporna får sammanlagt inte uppta mer än hälften av takfallet och den får inte innebära ett ingrepp i bärande konstruktion, då krävs det bygglov.

Du kan få bygga två takkupor utan bygglov, men har du redan en takkupa får du maximalt bygga en till utan bygglov. Har du redan två eller flera takkupor behöver du alltid söka bygglov. Du behöver alltid göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked av oss innan du får börja bygga.

Ansök om bygglov och andra åtgärder