• Halmstads webbplatser

Balkong

För att bygga balkong kräver oftast bygglov.

Behöver jag bygglov?

För att bygga till en balkong kräver oftast bygglov. Ska du glasa in en befintlig balkong räknas det oftast som en utvändig ändring Länk till annan webbplats.. I övriga fall räknas det som en tillbyggnad Länk till annan webbplats..

Det finns dock vissa undantag från lovplikten. Ett av dessa undantag är att man inom ett område med detaljplan får göra en liten tillbyggnad i form av en balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel utan bygglov på en- och tvåbostadshus. Tillbyggnaden får inte placeras närmare gräns än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. I vissa fall får en sådan tillbyggnad dock inte göras utan bygglov. Det gäller på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller även om kommunen i en detaljplan har bestämt att bygglov krävs.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?

  • Planritningar, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Markera på ritningen vad som är tillbyggnad med mått. På planritningen ska befintlig byggnad vara med och alla rumsfunktioner angivna.
  • Fasadritningar på alla fasader som berörs, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. På fasadritningarna ska befintlig byggnad vara med. Markera på ritningen vad som är tillbyggnad med mått. Ha med befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns för större tillbyggnader. Till din ansökan vill vi även att du bifogar fotografier på befintlig fasad.
  • Brandskyddsbeskrivning är ett dokument där du redovisar hur du planerar att uppfylla kraven på det byggnadstekniska brandskyddet. På ritningarna redovisa du hur du planerar att uppfylla kraven på bland annat skydd mot brandspridning mellan byggnader genom att markera brandcellsgränserna. Du kan läsa mer om kraven på brandskydd vid inglasning på Boverket webbplats. Länk till annan webbplats.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Att bygga en balkong krävs det normalt inte en kontrollansvarig. Men ska du bygga flertalet nya balkonger på ett flerbostadshus så kan det krävas kontrollansvarig. Kontakta kommunen Länk till annan webbplats. för mer information.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov