Balkong

För att bygga till en balkong kräver oftast bygglov.

För att bygga till en balkong kräver oftast bygglov i form av en fasadändring. Det kan i vissa fall även räknas som en tillbyggnad, beroende på yta och höjd över marken.

Att glasa in en befintlig balkong räknas oftast som en fasadändring, men kan även innebära en tillkommande bruttoarea. Att anlägga en altan på ett befintligt tak, exempelvis på garaget räknas oftast som fasadändring.

Tänk på att din altan eller balkong inte innebär besvär för din granne. Då säkerheten för exempelvis hållfasthet och fallskydd är stor för en balkong eller altan ovan mark, kan det behövas en kontrollansvarig. Om balkongen hamnar för nära annat hus kan det krävas brandskydd.