• Halmstads webbplatser

Uterum eller glasa in altan

Om du ska bygga till ett uterum på ditt hus eller glasa in en befintlig altan behöver du oftast bygglov.

Om din fastighet omfattas av en detaljplan finns det planbestämmelser som reglerar vad som får byggas just där. Det kan gälla exempelvis byggnadsarea, byggnadshöjd eller avstånd till tomtgränser, men kan även reglera utseendefrågor. Du kan själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänst Länk till annan webbplats..

Behöver jag bygglov?

Ja. Att bygga till ett uterum på en byggnad räknas som en tillbyggnad. Att glasa in ett befintligt skärmtak eller altan räknas som en fasadändring. Båda dessa åtgärder kräver oftast bygglov.

Undantag

För en- och tvåbostadshus kan finnas möjlighet att utan bygglov bygga till högst 15 kvadratmeter bruttoarea, så kallad attefallstillbyggnad. Du behöver då göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.

Det finns också vissa undantag för mindre tillbyggnader till en- och tvåbostadshus och för vissa fastigheter utanför planlagt område. Om uterummet hamnar för nära annat hus kan det krävas brandskydd.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?

 • Situationsplan upprättad på en enkel nybyggnadskarta (max två år gammal) i skala 1:400. På denna ska tillbyggnaden ritas in med huvudmått och mått till två tomtgränser. Här beställer du en enkel nybyggnadskarta.

Se exempel på situationsplan med inritat uterum.

Exempelritning situationsplan för tillbyggnad
 • Måttsätt uterummet och avstånd till tomtgräns samt husets hörn.
 • Skraffera tillbyggnaden. Skraffering betyder något som är nytt (de ifyllda skuggade partierna).
  • Planritningar, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Markera på ritningen vad som är tillbyggnad med mått. På planritningen ska befintlig byggnad vara med och alla rumsfunktioner angivna.

  Se exempel på planritningar för uterum

  Exempelritning planritning tillbyggnad
  • Ny byggnadsdel visas genom att väggarna är skrafferade (fyllda)
  • Sektionspilar visar var sektionen är tagen (A)
  • Ange gärna funktion och area.
  • Måtten på planritningen anges i millimeter. Tillbyggnadens area ska vara lätt att räkna ut och ska även redovisas på ritningen.

  Se exempel på planritning för uterum med nivåskillnad

  Exempelritning planritning för uterum med nivåskillnad
  • Ny byggnadsdel visas genom att väggarna är skrafferade (fyllda)
   Sektionspilar visar var sektionen är tagen (A)
  • Ange gärna funktion och area.
  • Måtten på planritningen anges i millimeter. Tillbyggnadens area ska vara lätt att räkna ut och ska även redovisas på ritningen.

  Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse eller orienteringsnedsättningar. Det är du som byggherre som ansvarar för att reglerna uppfylls.

  • Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. På fasadritningarna ska befintlig byggnad vara med. Markera på ritningen vad som är tillbyggnad med mått. Ha med befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns för större tillbyggnader. Till din ansökan vill vi även att du bifogar fotografier på befintlig fasad.

  Se exempel på fasadritning för uterum

  Exempel på fasadritning tillbyggnad uterum, fasad mot söder
  • Tillbyggnadens alla fasader ska redovisas. Markera tydligt vad som byggts till.
  • Tänk över material, kulör, fönstersättning mm. En tillbyggnad
   blir bäst om den smälter in i omgivningen samt när den
   underordnar sig den befintliga byggnaden.
  Fasadritning, exempel för tillbyggnad
  Förklara gärna vilka material som kommer att
  användas. Exempelvis
  • Vita skjutdörrar RAL 9010 av lättmetall
  • Svart bandtäckt plåttak
  • Liggande träpanel i vit kulör NCS S0500-N
  • Sektionsritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
   På sektionsritningen vill vi att du redovisar:
   • Takhöjd
   • Taklutning
   • Färdig golvnivå (F.G)
   • Ev. nivåskillnad

  Se exempel på sektionsritning för uterum

  Sektionsritning, exempelritning för tillbyggnad
  • Tänk på! Väggar och tak har en tjocklek beroende på konstruktion, invändig och utvändig väggbeklädnad. Rådfråga alltid en sakkunnig om konstruktionen.
  • Ny byggnadsdel skrafferas (ritas ifylld)
  • Visa hur marklinjen ser ut på din fastighet

  Se exempel på sektionsritning för uterum med nivåskillnad

  Sektionsritning, exempelritning för tillbyggnad
  • På sektionsritningen vill vi att du redovisar hur stor höjdskillnad det är mellan golvet i det befintliga huset och i tillbyggnaden det vill säga uterummet. Om det är en höjdskillnad så ska du redovisa en ramp. Rampen bör ha en lutning 1/12 (en tolftedel). Tänk på att även rita in rampen i planritningen.
  • Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelseeller orienteringsnedsättningar. Det är du som byggherre som ansvarar för att reglerna uppfylls.
  • Tänk på! Väggar och tak har en tjocklek beroende på konstruktion, invändig och utvändig väggbeklädnad. Rådfråga alltid en sakkunnig om konstruktionen.
  • Ny byggnadsdel skrafferas (ritas ifylld)
  • Visa hur marklinjen ser ut på din fastighet

  Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara sparade i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  Hur ansöker jag?

  Ansök om bygglov och andra åtgärder

  Hur lång tid tar det?

  Från det att du har lämnat in alla handlingar och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.

  Behöver jag en kontrollansvarig?

  Det beror på hur stort ditt uterum är och hur komplicerad byggnaden är. Kontakta kommunen för mer information.