Riva en byggnad eller byggnadsdel

Om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad kräver det oftast rivningslov.

När krävs det rivningslov?

Om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad kräver detta oftast rivningslov. En enkel regel är att om byggnaden ligger i ett område med detaljplan och du behöver bygglov för att bygga något krävs det rivningslov för att riva det. Du kan se vilka områden som omfattas av detaljplan via kommunens karttjänst Länk till annan webbplats..

Utanför detaljplan

Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte rivningslov för att riva byggnader, men det kan finnas särskilda områden som har andra regler. Du kan se om ditt område har särskilda bestämmelser via kommunens karttjänst Länk till annan webbplats.. Klicka upp aktuellt område med detaljplan. Om du är osäker på vad som gäller så kontakta Bygglovsrådgivningen.

Miljöfarligt material

Om byggnaden som ska rivas innehåller miljöfarligt material ska det anmälas till kommunen. Om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad och sedan bygga något nytt kan du ansöka om rivningslov i samband med din bygglovsansökan. Då kryssar du i även rivningslov i din ansökan och förklarar på nybyggnadskarta vilken byggnad eller del av byggnad som ska rivas.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

  • Kontrollplan för rivning (rivningsplan för enklare ärenden) och miljöinventering.
  • Situationsplan i skala 1:400. På denna ska byggnaden som ska rivas markeras tydligt.
  • Eventuellt ett foto på det som ska rivas.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Behöver jag en kontrollansvarig?

För att riva en byggnad eller del av en byggnad kan det krävas en kontrollansvarig, som kontrollerar att rivningen håller lagar och bestämmelser. Om ärendet kräver en kontrollansvarig ska byggherre och kontrollansvarig upprätta en egen kontrollplan.