Eldstad eller braskamin

Har du planer på att installera en braskamin eller eldstad? Innan du gör det behöver du anmäla det till kommunen.

Innan du installerar en eldstad behöver du göra en anmälan till kommunen och invänta ett startbesked. Om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

När behöver jag göra en anmälan?

 • Vid insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad.
 • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte.

Ändringar som normalt sett inte behöver anmälas

  • Glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd.
  • Byte av eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.

  Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?

  • Planritning där braskaminen eller eldstadens placering är markerad.
  • Fasadritning där skorstenen är inritad.
  • Ett certifikat för den eldstad eller braskamin som ska installeras där även miljögodkännandenummer finns med. Detta medföljer oftast vid köp av braskamin.

  Kommunen kan komma att kräva in fler handlingar än dessa. Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

  Hur anmäler jag?

  Ansök om bygglov och andra åtgärder

  Invänta startbesked

  Om du installerar en ny braskamin utan startbesked eller börjar använda din braskamin utan slutbesked får du betala en sanktionsavgift.

  I startbeskedet framgår vad som krävs för att du ska få ett slutbesked. Oftast räcker det med att du skickar in godkänt besiktningsprotokoll från din sotare efter att du installerat eldstaden. Det är du själv som ser till att anläggningen godkänns och att intyget skickas in till oss.

  Prata med dina grannar

  Det kan vara bra att prata med dina grannar innan du börjar bygga. Om kommunen får in återkommande klagomål på röken kan det medföra restriktioner eller eldningsförbud för eldstaden. Läs mer om vedeldning.

  Du ansvarar för säkerheten

  Du är själv ansvarig för att lagar och regler följs vid installation och eldning (se Boverkets byggregler) Länk till annan webbplats.. Oavsett om du väljer en färdig, typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis av egen design är brandsäkerheten det mest väsentliga. Tänk också på att du av brandsäkerhetsskäl inte får ha köksfläkt direkt över en vedspis i köket. Glödande flagor kan sugas in i ventilationssystemet.

  Det är också viktig att rummet har god ventilation, eftersom elden konsumerar syret i luften. Eldstaden får inte heller osa in.

  Placering av skorsten

  Skorstenen placeras lämpligen så nära nocken eller takets högsta punkt som möjligt. Den bör dels mynna över nock, dels minst 1 meter över taktäckningen. Sticker den upp mer än 1,2 meter över taket måste den förses med stege.

  Besiktning

  När du installerat eldstaden behöver du ta kontakt med sotare för att besiktiga eldstaden. Skorstenen ska kunna besiktigas i sin helhet så bygg inte igen före besiktningen.