• Halmstads webbplatser

Ändra eller dela en fastighet

Nya fastigheter kan skapas på olika sätt, men för samtliga gäller de allmänna lämplighetskraven och att det endast får ske i enlighet med gällande planer och bestämmelser.