• Halmstads webbplatser

Nybilda fastighet

Nya fastigheter kan skapas via avstyckning, klyvning eller sammanläggning.

Avstyckning

Avstyckning är när ett område avskiljs från en fastighet och bildar en ny egen fastighet. Det kan exempelvis ske i samband med att någon köpt mark för att bygga ett bostadshus.

Ansök om avstyckning

Klyvning

Klyvning är när en fastighet som ägs av flera personer delas upp så att alla delägare får en egen ny fastighet.

Ansök om klyvning

Sammanläggning

Om du äger flera fastigheter kan du lägga ihop dem till en fastighet.

Ansök om sammanläggning