• Halmstads webbplatser

Överför mark mellan fastigheter

När du ska överföra mark mellan fastigheter ska du ansöka om att göra en fastighetsreglering.

Fastighetsreglering innebär att mark överförs från en eller flera fastigheter till en eller flera andra fastigheter. Överföreningen kan avse både ett mindre markområde eller en hel fastighet.

Fastighetsreglering kan även innebära att:

  • Byggnader eller andra anläggningar som utgör tillbehör till en fastighet kan överföras till en annan fastighet, utan att anläggningarna fysiskt flyttas. Ledningar eller liknande anläggningar som hör till fastighet kan frigöras för att därefter utgöra lös egendom.
  • Ett officialservitut (rätten för en fastighet att använda en annan fastighet) kan både skapas, ändras eller tas bort. Det kan till exempel vara rätten att få använda en väg över grannens fastighet.
  • En samfällighet (mark eller anläggningar som ägs av flera fastigheter gemensamt) kan skapas, ändras eller tas bort.
Ansök om fastighetsreglering