• Halmstads webbplatser

Fastighet – ansök om ändring (lantmäteri­förrättning)

En fastighet kan ändras på olika sätt. Vill du göra ändringar i din fastighet ska du ansöka om så kallad lantmäteriförrättning.

Ansök om lantmäteriförrättning när du ska:

  • Nybilda en fastighet
  • Ändra eller dela en fastighet
  • Lägga samman flera fastigheter
  • Återställa försvunna markeringar för en fastighet
  • Göra en fastighetsbestämning
  • Reda ut oklara äganderättsförhållanden
  • Bilda, ändra eller upphäva ett officialservitut
  • Kräva kompensation för att allmännyttiga ledningar dragits över enskild mark
Ansök om lantmäteriförrättning via e-tjänst

Om du inte kan använda e-tjänsten

Blankett för ansökan om lantmäteriförättning