Anhörigstöd

Du som vårdar eller stödjer en närstående kan få stöd av kommunen. Med närstående menas en person i familjen, en nära vän eller en granne. Du kan få personlig rådgivning eller delta i en grupp eller aktivitet.

Din närstående kan till exempel:

  • vara sjuk under en längre tid
  • vara äldre och i behov av omsorg
  • ha en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
  • ha problem med alkohol, droger eller spelmissbruk

Du kan ha rätt till stöd även om du inte bor tillsammans med den som du hjälper. Du kan få stöd enskilt eller i grupp.

Personlig rådgivning och stöd

Som anhörig kan du boka ett enskilt samtal, där du får tillfälle att i lugn och ro tala om din livssituation. Samtalen kan handla om din eller din närståendes situation. Du kan få rådgivning och hjälp att hitta rätt stöd från samhället. Personalen har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

För att få rådgivning, kontakta kommunen. Beroende på din situation kommer du att lotsas vidare till anhörigstödet eller behandlingsenheten (läs mer nedan).

Rådgivning vid riskbruk, missbruk och beroende

Vid dessa samtal kan du bjuda med någon som står dig nära, någon du känner som missbrukar eller någon annan som också berörs av missbruket. Personalen har god erfarenhet av att jobba med relationerna i en familj.

Det kan handla om alkohol, droger eller spel.

Rådgivning till föräldrar

Att vara förälder till en ungdom som använder droger eller dricker för mycket innebär ofta känslor av oro, rädsla, frustration och maktlöshet. Ofta händer detta i ett skede då det är tänkt att ens barn ska börja bli mer självständigt och få mer eget ansvar. Konflikter blir ofta en stor del av vardagen och det kan vara svårt som förälder att orientera sig mellan frihet och gränser, mellan kontroll och tillit.

Personalen på behandlingsenheten har träffat många ungdomar och föräldrar och kan tillsammans med dig prata om denna balansgång, om hur du kan hantera de känslor situationen väcker och om vilka konsekvenser drogerna kan få.

Boka ett möte

För att komma i kontakt med behandlingsenheten, kontakta kommunen.

Anhöriggrupper

I en anhöriggrupp får du träffa andra i en liknande situation för att dela erfarenheter, prata om känslor och få hjälp att bearbeta dessa.

Anmäl dig till en anhöriggrupp

Grupp för dig som är anhörig till någon äldre

I anhöriggruppen erbjuds kunskap och information efter gruppen egna önskemål. Det viktiga är dock att man har en trevlig och positiv stund tillsammans.

Nya grupper startas oftast en gång per termin. Antalet deltagare brukar vara 6–8 personer. Gruppen brukar träffas en gång varannan vecka, sammanlagt cirka 6–8 gånger. Varje tillfälle är två timmar med fikapaus.

Deltagarna i anhöriggruppen har tystnadsplikt.

Aktiviteter

Det finns inga planerade aktiviteter just nu.

Hjälp i vardagen och ekonomiskt stöd

Du som är anhörig till en äldre person

Du som är anhörig till en person med funktionsnedsättning

Ekonomiskt stöd vid vård av närstående

Om du vårdar en anhörig som är svårt sjuk, kan du behöva vara ledig från jobbet. Då kan du ansöka om ekonomisk ersättning från Försäkringskassan:

Stöd från andra

Stöd på nätet

"En bra plats" är en digital mötesplats där du kan ta del av anhörigstöd när du själv har tid. Här får du råd och information samt möjlighet att byta erfarenheter anonymt med andra anhöriga:

På Facebook får du tips på aktiviteter och annat som kan vara intressant för dig som är anhörig:

Prata med någon på Anhörigas Riksförbund:

Föreningar och organisationer

Kontakt

För att komma i kontakt med anhörigstödet eller behandlingsenheten, kontakta kommunen.

Om du skickar e-post, tänk på att e-postkontakt aldrig kan bli helt tillförlitlig med hänsyn till sekretessen. Försök därför att avidentifiera dig.

Besöksadresser för anhörigstöd
Sjukdom, äldre eller funktionsnedsättning:
Skolgatan 2 i Halmstad

Missbruk och beroende:
Behandlingsenheten, Stationsgatan i Halmstad