Anhörigstöd

Du som vårdar eller stödjer en närstående kan få stöd av kommunen. Med närstående menas en person i familjen, en nära vän eller en granne. Du kan få personlig rådgivning eller delta i en grupp eller aktivitet.

Din närstående kan till exempel:

 • vara sjuk under en längre tid
 • vara äldre och i behov av omsorg
 • ha en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • ha problem med alkohol, droger eller spelmissbruk

Du kan ha rätt till stöd även om du inte bor tillsammans med den som du hjälper. Du kan få stöd enskilt eller i grupp.

Personlig rådgivning och stöd

Som anhörig kan du boka ett enskilt samtal, där du får tillfälle att i lugn och ro tala om din livssituation. Samtalen kan handla om din eller din närståendes situation. Du kan få rådgivning och hjälp att hitta rätt stöd från samhället. Personalen har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

För att få rådgivning, kontakta kommunen. Beroende på din situation kommer du att lotsas vidare till anhörigstödet eller behandlingsenheten (läs mer nedan).

Rådgivning vid riskbruk, missbruk och beroende

Vid dessa samtal kan du bjuda med någon som står dig nära, någon du känner som missbrukar eller någon annan som också berörs av missbruket. Personalen har god erfarenhet av att jobba med relationerna i en familj.

Det kan handla om alkohol, droger eller spel.

Rådgivning till föräldrar

Att vara förälder till en ungdom som använder droger eller dricker för mycket innebär ofta känslor av oro, rädsla, frustration och maktlöshet. Ofta händer detta i ett skede då det är tänkt att ens barn ska börja bli mer självständigt och få mer eget ansvar. Konflikter blir ofta en stor del av vardagen och det kan vara svårt som förälder att orientera sig mellan frihet och gränser, mellan kontroll och tillit.

Personalen på behandlingsenheten har träffat många ungdomar och föräldrar och kan tillsammans med dig prata om denna balansgång, om hur du kan hantera de känslor situationen väcker och om vilka konsekvenser drogerna kan få.

Boka ett möte

För att komma i kontakt med behandlingsenheten, kontakta kommunen.

Rådgivning vid långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller ålderdom

Att vara anhörig till person med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller som är äldre innebär ofta känslor av oro, rädsla, frustration och maktlöshet. I samtal med anhörigstöd kan du få stöd i just din situation, exempelvis:

 • Stöd att orka eller få sätta ord på dina tankar och känslor
 • Få information
 • Träffa andra i likande situation

Boka ett möte

För att komma i kontakt med anhörigstöd, kontakta kommunen.

Anhöriggrupper och aktiviteter

I en anhöriggrupp får du träffa andra i en liknande situation för att dela erfarenheter, prata om känslor och få hjälp att bearbeta dessa. Alla aktiviteter är kostnadfria om det inte står något annat.

Anmäl dig till en grupp eller aktivitet

Grupp för anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom

Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem. För dig som är anhörig kan det innebära en känslomässig berg- och dalbana av oro, frustration, rädsla, maktlöshet, skamkänslor och ilska. Många gånger blir man så upptagen av problemet att man glömmer bort sig själv och sin egen hälsa.

I denna grupp får du information om olika hjälp- och stödinsatser som samhället kan erbjuda. Vi kommer också att fokusera på dig och ditt mående och du kommer att träffa andra som är i liknande livssituation.

Exempel på olika teman:

 • Vilka rättigheter finns för mig och min närstående? Vart vänder jag mig?
 • Vilka konsekvenser har min situation fått för mig?
 • Tillfälle till samtal med andra anhöriga

Gruppledare är Niklas Milén.

Dagar: Onsdagar, sju tillfällen med start 18 oktober 2023.
Tid: 17.30–19.30
Plats: Skolgatan 2, våning 1

Deltagandet är kostnadsfritt.

Gruppledare är anhörigkonsulent Niklas Milén.

Anmäl dig till gruppen

När jag inte längre är med – för dig som är förälder till vuxen med funktionsnedsättning

När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden

Är du förälder till en vuxen dotter eller son med funktionsnedsättning som du tar ett stort ansvar för? Anhörigstöd på socialförvaltningen bjuder in till en studiecirkel och samtalsgrupp som ger dig stöd och verktyg inför framtiden. Tillsammans lyfter vi teman som kan vara aktuella när man funderar på och kanske oroar sig över hur ens barn ska få det framöver.

Exempel på innehåll:

 • Levnadsberättelse – Vad tycker du är viktigt för andra att veta om ditt vuxna barns liv? Du får möjlighet att skriva en levnadsberättelse om ditt barn.
 • Stöd från samhället – Vilken hjälp finns att få och vad skulle du vilja veta mer om? Vi ägnar ett särskilt tillfälle åt God man.
 • Familjejuridik – Här pratar vi bl a om arv och testamente – Att förbereda sig för framtiden kan också handla om att få kunskap om vad som händer med ens tillgångar när man själv inte längre finns.
 • Nätverk och relationer – Vilka kontakter finns runt din dotter/son och vilken roll kan de ha i framtiden?
 • Kommunikation och bemötande – Hur kan du hitta bästa sättet att kommunicera och samarbeta med personal, god man eller andra i omgivningen? Hur uttrycker du dina önskemål och behov? Hur blir du bemött? Vi diskuterar tillsammans och lär av varandras erfarenheter.

Dagar: Onsdagar, sex tillfällen med start 9 september 2023
Tid: 17.30 – 19.30
Plats: Skolgatan 2, våning 1
Pris: Kostnadsfritt

Gruppledare är anhörigkonsulent Niklas Milén.

Anmäl dig till "När jag inte längre är med"

Hjälp i vardagen och ekonomiskt stöd

Du som är anhörig till en äldre person

Du som är anhörig till en person med funktionsnedsättning

Ekonomiskt stöd vid vård av närstående

Om du vårdar en anhörig som är svårt sjuk, kan du behöva vara ledig från jobbet. Då kan du ansöka om ekonomisk ersättning från Försäkringskassan:

Stöd från andra

Stöd på nätet

På Facebook får du tips på aktiviteter och annat som kan vara intressant för dig som är anhörig:

Prata med någon på Anhörigas Riksförbund:

Föreningar och organisationer

Kontakt

För att komma i kontakt med anhörigstödet eller behandlingsenheten, kontakta kommunen.

Om du skickar e-post, tänk på att e-postkontakt aldrig kan bli helt tillförlitlig med hänsyn till sekretessen. Försök därför att avidentifiera dig.

Besöksadresser för anhörigstöd
Sjukdom, äldre eller funktionsnedsättning:
Skolgatan 2 i Halmstad

Missbruk och beroende:
Behandlingsenheten, Stationsgatan i Halmstad