Korttidsboende och växelvård för äldre

Korttidsboende är en form av äldreboende där du bor under en begränsad tid. Det kan vara för att du ska återhämta dig efter en sjukhusvistelse, eller för att avlasta en anhörig. Korttidsboende har personal dygnet runt.

Rutiner vid besök för att minska risk för spridning av covid-19

För att skydda alla som bor på äldreboendet från covid-19 och för att kunna genomföra säkra besök med närstående, ber vi dig som besökare att följa dessa rutiner:

 • Du får inte ha några symtom på snuva, hosta, feber eller nedsatt lukt och smak.
 • När du kommer till boendet, sprita händerna med handspriten som finns i huvudentrén. Var noga med handhygienen under och efter besöket.
 • Om du går direkt till den boende utan att passera huvudentrén, tvätta händerna i den boendes lägenhet.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Om den du besöker på äldreboendet är vaccinerad kan ni umgås i personens bostad utan speciella smittförebyggande åtgärder.
 • Det bör inte vara för många besökare som besöker åt gången.
 • Besök utomhus är att föredra ur smittspridningssynpunkt.
 • Besöket sker företrädesvis i den boendes lägenhet.
 • Som besökare kan du få vistas i gemensamma lokaler så länge det inte blir trängsel. Avstånd på 2 meter måste kunna hållas, annars måste du gå till den boendes lägenhet. Varje äldreboende bestämmer hur många personer som kan vistas i en lokal samtidigt.

Vid misstänkt smitta eller lokalt utbrott av covid-19

 • Hela eller delar av boendet kan stängas av för besökare.
 • Besökare avråds från att komma under utbrott av covid-19.

Korttids- och växelvårdsenheten är till för dig som:

Korttids- och växelvårdsenheten finns på Bäckagårdsvägen 47 Länk till annan webbplats. i bostadsområdet Bäckagård i Halmstad. I samma hus finns en vårdcentral.

Aktiviteter för äldre

På korttidsenheten och i samlingssalen på bottenvåningen erbjuds regelbundna aktiviteter såsom boule, sittgymnastik och seniorcafé. För att komma till samlingssalen, gå in i byggnaden vid apoteket och följ skyltarna mot ”Klubb Aktiv".

Enstaka besök när du har ett tillfälligt ökat omsorgsbehov

Din anhörige kan bo på korttidsboende vid ett enskilt tillfälle om hen har ett omfattande behov av omvårdnad som inte kan lösas med andra insatser. Anledningen kan till exempel vara att din anhörige behöver återhämta sig efter en sjukhusvistelse.

Återkommande avlösning för anhöriga

Som planerad avlösning kan din anhörige få bo på korttidsboende eller växelboende under vissa perioder.

Växelvården är helt anpassad utifrån individuella behov och kan till exempel innebära att kunden är två veckor hemma och två veckor på enheten.

Om du har frågor om korttidsboende och växelvård, kontakta kommunen.

Ansökan

Det är den som har behovet av omvårdnad som ansöker om insatserna, men du som är anhörig kan hjälpa till.

Ansök om insatser för äldre