• Halmstads webbplatser

Korttids­vistelse för dig med funktions­nedsättning

Korttidsvistelse utanför hemmet innebär att du tillfälligt vistas på korttidshem, hos en familj eller deltar i en lägerverksamhet. Du får miljöombyte, rekreation och stimulans i den personliga utvecklingen samtidigt som dina anhöriga får avlösning.

Information på lättläst svenska

Du som har en funktionsnedsättning
och behöver komma bort ett tag
kan söka om korttidsvistelse.

Du får då komma till ett korttidshem
hos en familj eller på ett läger.
Din familj kan vila när du är där
och du själv får göra något nytt.

Du kan få korttidsvistelse på bestämda tider
eller bara en enda gång.
Du som är vuxen kan ansöka själv.
Om du har en god man
kan din gode man ansöka.
Om du är barn
ansöker din familj.

På korttidshemmet och på lägren
arbetar personer som tänker på
den vård och det stöd som du behöver.

Stödfamiljerna har kommunen valt ut noga
och de kan mycket om funktionsnedsättningar.

Korttidsvistelse är i första hand till för dig som har en funktionsnedsättning och som bor hos en anhörig eller närstående.

Det kan både vara en regelbunden insats och en lösning vid akuta situationer. Akut behov kan till exempel vara att din vårdnadshavare eller närstående har blivit sjuk.

Personal på korttidshem

På korttidshemmen finns bemanning för att ge dig vård och stöd utifrån ditt individuella behov. De ger dig även möjlighet till en meningsfull upplevelse. Personalen har utöver formell utbildning även kunskap om funktionsnedsättningar och bemötandets betydelse. Medicin hanteras av sjuksköterska.

När du fått ett beslut på korttidsvistelse, blir du tilldelad dina tider. Om du vill ändra tider kan det göras endast i mån av bemanning och plats.

Kontaktfamilj eller stödfamilj

Du som är barn kan få bo i en kontaktfamilj eller stödfamilj några dagar och nätter i månaden. Familjens lämplighet utreds och bedöms noggrant, för att det ska vara en trygg plats för dig. Det är även viktigt att ni passar ihop.

Kostnad

Du, eller dina föräldrar, debiteras en avgift för de måltider du äter under korttidsvistelsen. För dina egna omkostnader använder du dina egna fickpengar, till exempel för en biobiljett. I övrigt är insatsen kostnadsfri.

Observera att vårdbidrag och assistansersättning kan påverkas om du beviljas korttidsvistelse.

Resor till korttidsvistelsen

Det är dina anhöriga som ansvarar för resor till och från korttidsvistelsen. Om du bor tillfälligt hos en kontaktfamilj och resorna är svåra att lösa, finns det möjlighet att ta hjälp av kontaktfamiljen istället.

Ansök om korttidsvistelse

Du som är vuxen ansöker själv om korttidsvistelse. God man kan också ansöka.

För barn ansöker vårdnadshavaren.

Ansök om korttidsvistelse

Lagar som styr insatsen

Korttidsvistelse är en insats som beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats. (LSS) eller Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats. (SoL).

Kontakt

Om du vill ha mer information om korttidsvistelse, kontakta kommunen.