Bostads­­anpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning som gör att du inte klarar dina vardagliga sysslor hemma, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Du kan till exempel behöva anpassa din bostad för att du ska kunna sköta din personliga hygien, matlagning och förflyttning.

Information på lättläst svenska

Personer med funktionsnedsättningar
kan söka bostadsanpassningsbidrag hos kommunen.
Då kan man bygga om hemma,
så att du kan bo kvar hemma.

Detta kan du få bidrag för

Du kan få bidrag för för nödvändig anpassning av bostadens fasta funktioner i bostaden och i anslutning till den. Med "fasta funktioner" menas sådant som man normalt inte tar med sig vid en flytt. Bidraget motsvarar kostnaden för att utföra beviljade åtgärder och är inte inkomstbaserat.

Du kan även få bidrag för service, reparation och besiktning av teknisk kvalificerad utrustning som beviljats genom bostadsanpassningsbidrag. Teknisk kvalificerad utrustning är till exempel stoltrapphiss eller plattformshiss, dörrautomatik med handsändare, bidéfunktion till toalettstol, rullstolsgarage, portautomatik till garage och lyftanordning till kök eller handfat.

En förutsättning för att du ska kunna få bidrag är att fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen ger sitt medgivande.

Detta kan du inte få bidrag för

  • Normalt underhåll av bostaden.
  • Inköp eller anpassning av lösa inventarier.
  • Anpassning av fritidshus om du inte bor där permanent.
  • Om du byter bostad kan du inte få bidrag för åtgärder som beror på att den nya bostaden är uppenbart olämplig i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller större nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Ansökan

Här kan du läsa mer och ansöka om bidrag:

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

När du har fått ditt beslut

Om du är nöjd med beslutet beställer du själv beviljade åtgärder genom att kontakta valfritt företag som har F-skattsedel och är momsregistrerat.

När anpassningen är utförd, skicka in en kopia på fakturan till kommunen för att få ditt bidrag. Du betalar sedan själv fakturan med beviljad bidragssumma.

I vissa fall görs uppföljning av handläggare före utbetalning av bidrag.

Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas skriftligt. I bilaga till beslutet framkommer information om hur du överklagar.

Felanmälan av teknisk utrustning

Här kan du felanmäla teknisk utrustning som du har fått genom bostadsanpassningsbidrag.

Teknisk kvalificerad utrustning är till exempel dörrautomatik med handsändare, bidéfunktion till toalettstol, rullstolsgarage, portautomatik till garage och lyftanordning till kök eller handfat.

Vid felanmälan av stoltrapphiss eller plattformshiss ska du i första hand kontakta företaget som du har serviceavtal med.

Bostadsanpassning – felanmälan

Återställningsbidrag

Endast fastighetsägere som hyr ut lägenheter och bostadsrättsföreningar kan beviljas återställningsbidrag.

Hyresrätt

Fastighetsägare kan få bidrag för återställning av tidigare beviljade åtgärder i bostaden och i anslutning till den.

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningar har enbart möjlighet att få bidrag för återställning i föreningens allmänna utrymmen. En förutsättning för att återställningsbidrag ska kunna beviljas är att anpassning som utförts är till nackdel för nästkommande hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare.

Kontakt

Har du frågor om din ansökan, ring kommunen eller e-posta bostadsanpassning@halmstad.se.