• Halmstads webbplatser

Bostads­­anpassning

Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa din bostad. Bidraget är till för att du ska kunna bo kvar hemma och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Information på lättläst svenska

Personer med funktionsnedsättningar
kan söka bostadsanpassningsbidrag hos kommunen.
Då kan man bygga om hemma,
så att du kan bo kvar hemma.

Detta kan du få bidrag för

Du kan få bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner, det vill säga sådant som vanligtvis inte tas med vid flytt.

Exempel på åtgärder:

 • ta bort trösklar
 • stödhandtag eller räcken
 • duschplats
 • ramp eller hiss
 • dörröppnare
 • förstärka fast belysning i kök och badrum
 • dörrbreddning
 • spisvakt

Om du inte äger din bostad är en förutsättning för att få bidrag att fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen ger sitt medgivande.

Detta kan du inte få bidrag för

 • eftersatt underhåll
 • byggnadstekniska brister
 • anpassning av fritidshus om du inte bor där permanent
 • åtgärder som kan tillgodoses med hjälpmedel

Byte av bostad

Om du ska flytta är det viktigt att du gör ett genomtänkt val av ny bostad. Är din nya bostad uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning får du inte bidrag för vissa åtgärder. Till exempel om bostaden har brister i fråga om:

 • storlek
 • planlösning
 • antal våningsplan eller nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden

Ansökan

Här kan du läsa mer och ansöka om bidrag:

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Reperationsbidrag

Du kan få bidrag för service, reparation och besiktning av teknisk kvalificerad utrustning som beviljats genom bostadsanpassningsbidrag. Teknisk kvalificerad utrustning är till exempel:

 • stoltrapphiss eller plattformshiss
 • dörrautomatik med handsändare
 • bidéfunktion till toalettstol
 • rullstolsgarage
 • portautomatik till garage
 • lyftanordning till kök eller tvättställ

Felanmälan av teknisk kvalificerad utrustning

Här kan du felanmäla teknisk kvalificerad utrustning som du har fått genom bostadsanpassningsbidrag.

Teknisk kvalificerad utrustning är till exempel dörrautomatik med handsändare, bidéfunktion till toalettstol, rullstolsgarage, portautomatik till garage och lyftanordning till kök eller handfat.

Vid felanmälan av stoltrapphiss eller plattformshiss ska du i första hand kontakta företaget som du har serviceavtal med.

Bostadsanpassning – felanmälan

Återställningsbidrag

Fastighetsägare, som hyr ut lägenheter, och bostadsrättsföreningar kan ansöka om återställningsbidrag. En förutsättning för att återställningsbidrag ska kunna beviljas är att anpassning som utförts är till nackdel för nästkommande hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare. Kontakta bostadsanpassningsenheten för ansökningsblankett.

Hyresrätt

Fastighetsägare kan få bidrag för återställning av tidigare beviljade åtgärder i bostaden och i anslutning till den.

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningar har enbart möjlighet att få bidrag för återställning i föreningens allmänna utrymmen.

Kontakt

Har du frågor om din ansökan, ring kommunen eller e-posta bostadsanpassning@halmstad.se.

Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.