• Halmstads webbplatser

Bostadsanpassning – felanmälan

Här kan du göra en felanmälan av teknisk kvalificerad utrustning som du fått beviljad genom bostadsanpassningsbidrag.

Teknisk kvalificerad utrustning är till exempel:

  • Stoltrapphiss eller plattformshiss
  • Dörrautomatik med handsändare
  • Bidéfunktion till toalettstol
  • Rullstolsgarage
  • Portautomatik till garage
  • Lyftanordning till kök eller handfat

Behöver du felanmäla en hiss, ska du i första hand kontakta företaget som du har serviceavtal med.

Felanmäl bostadsanpassning